Ruim duizend professionals komen op dinsdag 20 november bijeen in een uitverkochte de Doelen in Rotterdam om het lezen in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs te bevorderen. Het is de grootste bijeenkomst van onderwijsprofessionals ooit in de geschiedenis van de leesbevordering.

Op dinsdag 20 november vinden er twee symposia in de Doelen plaats: de veertiende editie van de Dag van het Literatuuronderwijs voor onderwijsprofessionals, leraren Nederlands en mediathecarissen in het voorgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo), en de eerste editie van Pabo Leest! voor studenten en leesconsulenten. Beide symposia bieden professionals methoden aan hoe de leesbevordering in de klas het beste kan worden gestimuleerd. Alleen al de vijfhonderd vertegenwoordigers uit het voortgezet onderwijs bereiken zo’n 50.000 leerlingen per jaar. Bijzonder is dat ook 125 leraren in opleiding (lio’s) naar de dag zullen komen.

Het programma van de Dag van het Literatuuronderwijs varieert van verdieping van het literatuuronderwijs voor eerstegraads docenten tot het geven van concrete suggesties om het leesplezier in de onderbouw te bevorderen. In totaal zijn er dertig programmaonderdelen met onder meer auteurs als Alex Boogers, Griet Op de Beek, Bas Heijne en Stefan Hertmans. Specialist Theo Witte van de Rijksuniversiteit Groningen zal over de veelbelovende toekomst van het literatuuronderwijs spreken. Nina Polak en Joost de Vries verzorgen samen de workshop over ‘het essay’ als de meest vrije vorm van literatuur en als een kleine ode aan wijlen Joost Zwagerman. Ook is er aandacht voor de graphic novel: wordt het niet eens tijd dat deze ook op de leeslijst geplaatst mogen worden?

Tijdens Pabo Leest! worden vijfhonderd pabo-studenten en onderwijsassistenten in opleiding voorbereid op hun toekomst in het basisonderwijs. Gezien het belang van begrijpend lezen en het beschikken over een grote woordenschat richt Pabo Leest! zich op het stimuleren van leesplezier bij kinderen in het basisonderwijs. Zo zal taaldeskundige Kees Broekhof aan de hand van Ronja de Roversdochter van de Zweedse auteur Astrid Lindgren laten zien wat kinderen leren door het lezen van fictie. Verder staan onder andere auteurs Jaap Robben en Jacques Vriens op het programma.

Alle aanwezige leraren in opleiding (lio’s) ontvangen een golden ticket, dat toegang geeft tot de Dag van de Literatuur op 28 maart 2019, waaraan 5.100 havo/vwo-leerlingen uit de bovenbouw met hun docenten deelnemen. Daarnaast hebben ze toegang tot de Dag van de Jonge Jury op 5 juni 2019. De Jonge Jury is het grootste leesbevorderingsproject in Nederland met een jeugdjury van zo’n 17.000 actieve lezers en een totaalbereik van 189.000 leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

VorigeBereik je doelgroep met direct mail
VolgendeOuders willen verplicht onderwijs over internetveiligheid voor kind
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter