De digitale vaardigheden van leerlingen zijn minder goed dan zij zelf denken. Dat blijkt uit de Monitor Jeugd en Media 2017 van Kennisnet. Deze monitor brengt de vaardigheden van kinderen tussen 10 en 18 jaar in kaart.

Vooral het zoeken op internet en het beoordelen van informatie blijkt lastig. Minder dan de helft van de leerlingen is in staat online informatie kritisch te beoordelen en te gebruiken, zo schrijven de onderzoekers. Naarmate het schoolniveau stijgt, worden zij daar wel beter in.

Verschillen in vaardigheden worden ook veroorzaakt doordat leerlingen digitale vaardigheden vooral thuis opdoen. Zij krijgen daarbij hulp van hun ouders. Kinderen van hoger opgeleide ouders leren thuis meer over digitale geletterdheid dan hun leeftijdsgenootjes met lager opgeleide ouders. Vooral leerlingen in het primair onderwijs weten nog niet waar ze op moeten letten om online informatie op waarde te kunnen schatten.

Omgaan met digitale leermiddelen
ICT speelt een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij en op school en naar verwachting wordt het steeds belangrijker om met computers om te gaan. In de klas worden meer en meer digitale leermiddelen gebruikt omdat je hiermee leerlingen veel beter en makkelijker onderwijs op maat kunt bieden. Als we willen dat onze kinderen hiervan profiteren en goed voorbereid worden op hun toekomst, moeten ze er wel mee kunnen omgaan. Daarom vindt de PO-Raad het belangrijk dat leerlingen en leerkrachten digitale kennis en vaardigheden leren en digitaal geletterd worden zoals dat heet.

Curriculum.nu
Digitale geletterdheid is een van de negen leergebieden waarvoor onder de naam Curriculum.nu nieuwe kerndoelen worden ontworpen. De komende maanden buigen leraren, schoolleiders en scholen zich over de vraag wat leerlingen op dit vlak moeten kennen en kunnen. Dat gebeurt ook voor acht andere leergebieden. Samen moet dit leiden tot een nieuw curriculum voor primair en voortgezet onderwijs. Dit is nodig omdat de huidige kerndoelen zijn verouderd. Een nieuw curriculum moet bovendien leiden tot minder overladenheid, een betere samenhang in het onderwijsprogramma en doorlopende leerlijnen.

VorigeSingles Day: voor- en door studenten
VolgendeMeer gym opnieuw onhaalbaar gebleken
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter