Het aantal studenten dat dit collegejaar is gaan studeren is een stuk hoger dan vorig jaar. Er zijn dit jaar bijna 99.000 studenten aan een hogeschool begonnen, een stijging van 5000 studenten (+5%). Aan de universiteiten studeren nu 47.000 eerstejaars, wat ruim 3000 extra studenten (+8%) betekent.

Op de hogescholen is ook de instroom van studenten in deeltijdopleidingen en in Associate Degree-programma’s gestegen met respectievelijk 5% en 23%.
De nieuwe hogeschoolstudenten komen van zowel de havo (+8%), als van het mbo (+6%).

De stijging van het aantal studenten aan de universiteiten komt voor een deel door de stijging van de internationale studenten (+27%). Het aantal vwo’ers aan de universiteit stijgt ook (+5%). In 2016 zijn ruim 42.000 studenten begonnen aan een studie in de masterfase, dat is een lichte toename (+2%).

Minister Bussemaker: “Ik vind het goed nieuws dat dit herstel zich nu voordoet; eerder en sterker dan verwacht.” Deze nieuwe cijfers laten zien dat het verwachte boeggolfeffect zich inderdaad heeft voorgedaan. De instroom van eerstejaars in het hbo is nu op het niveau van 2012, het aantal eerstejaars aan universiteiten ligt iets boven het niveau van 2012. In 2012 kondigde het kabinet aan de studiefinanciering te willen hervormen, in de jaren 2013 en 2014 namen minder studenten een tussenjaar om zo te kunnen studeren met behoud van de basisbeurs. Dit veroorzaakte een piek in 2013 en 2014. In 2015 daalde mede hierdoor het aantal eerstejaars.

Ook het aantal studenten dat dit jaar is begonnen aan de pabo is gestegen ten opzichte van 2015. Na een daling (-32%) vorig jaar, is er nu een stijging (+8%). De daling van vorig jaar kwam door de verscherping van de toelatingseisen, om zo de uitval te verminderen en het studiesucces te verhogen. De uitval onder pabo-studenten is dit jaar dan ook flink afgenomen. Waar eerst bijna 36% van de eerstejaars uitviel, is dat nu nog 27%.

VorigeEducatieve apps voor het onderwijs
VolgendeHet belang van aandacht voor circulaire economie in het onderwijs
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter