“Scholen en bedrijven moeten zich samen verantwoordelijk voelen voor een succesvolle start van jongeren op de arbeidsmarkt en daarover regionale afspraken maken. Juist ook voor die groep jongeren voor wie het halen van een diploma niet altijd een vanzelfsprekendheid is. We moeten voorkomen dat zij werkloos worden en thuis op de bank belanden door hen op een andere manier aan te spreken op hun talenten.” Dat zei minister Jet Bussemaker vandaag in Rotterdam tijdens de opening van het MBO-jaar. De bewindsvrouw wil komende tijd regio’s waar bedrijfsleven en onderwijs op innovatieve wijze samenwerken om de positie van jongeren te verbeteren actief ondersteunen. Rotterdam is de eerste regio in Nederland waar negen bedrijven, waaronder PostNL, verschillende schoonmaakbedrijven en zorginstellingen, samen met mbo-instellingen een nieuwe praktijkgerichte leerroute gaan aanbieden. Om de kansen van jongeren op werk te vergroten komt er daarnaast een nieuw uitzendbureau dat het aantal stageplaatsen moet verhogen. De bewindsvrouw ondersteunt dit initiatief met €100.000.

Volgens Bussemaker moet binnen het middelbaar beroepsonderwijs komende jaren meer de vraag centraal komen te staan wat jongeren moeten leren, wat bedrijven nodig hebben en welk onderwijsconcept daar het beste bij past. “Beroepen verdwijnen, er komen nieuwe voor in de plaats en functies veranderen. Dat vraagt nogal wat van menselijke vaardigheden. Om flexibiliteit en aanpassingsvermogen. In staat zijn om nieuwe skills te ontwikkelen. Het vraagt om lef, vindingrijkheid, en verbeeldingskracht. Van jongeren zelf, maar vooral ook van onderwijsinstellingen, ondernemers én van de overheid,” aldus de minister.

Het is volgens de bewindsvrouw belangrijk dat jongeren zich op hun talent aangesproken voelen en dat zij worden opgeleid voor een diploma dat laat zien wat zij in huis hebben. Niet alleen moeten scholen en bedrijven de handen ineen slaan en afspraken maken over de inhoud van het lesprogramma. Ook moet de begeleiding op de werkvloer volgens Bussemaker meer aandacht krijgen. Volgens Bussemaker zijn gezamenlijke initiatieven van bedrijfsleven en onderwijsinstellingen zoals in de regio Rotterdam daarin essentieel.

Meer ruimte voor flexibel onderwijs
Bussemaker wil dat mbo-opleidingen makkelijker kunnen inspelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Dat betekent meer ruimte om samen met het bedrijfsleven het onderwijs flexibel vorm te geven, in plaats van een strak keurslijf waar scholen zich aan moeten houden. Mbo-scholen kregen onlangs van Bussemaker meer ruimte om studenten gecombineerde leerroutes aan te bieden, die hen gerichter kennis en vaardigheden aanleren en hen beter voorbereiden op hun werkplek van morgen. Bussemaker wil hiermee hun kansen op een baan vergroten. Ook kunnen nieuwe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt sneller worden meegenomen in het onderwijs.

VorigePrivacy goed regelen, hoe doe ik dat?
VolgendeBurgerschap in heel hoger onderwijs verplicht
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter