Scholen besteden in toenemende mate aandacht aan uitdagend onderwijs voor toptalenten. Wel blijkt uit onderzoek van de Onderwijsinspectie dat de extra activiteiten vaak buiten de reguliere les worden aangeboden, terwijl deze toptalenten juist veel baat hebben bij extra verdieping tijdens de les. Dit schrijft staatssecretaris Dekker (onderwijs) in zijn eerste voortgangsrapportage Plan van Aanpak Toptalenten.

Meer dan de helft van de basisscholen en meer dan driekwart van de middelbare scholen maakt inmiddels werk van uitdagend onderwijs voor leerlingen die meer uitdaging aankunnen dan andere leerlingen.

Volgens de staatssecretaris is er al veel in gang gezet op scholen. Dekker: “De cultuuromslag naar ambitieuzer onderwijs voor toptalent is ingezet. Bestuurders, leraren, leerlingen en ouders zijn enthousiast over het uitdagen van toptalent. Steeds meer scholen organiseren iets extra’s voor hun talenten, zoals het volgen van colleges op de universiteit. Leerlingen vinden dit boeiend, maar vervelen zich vaak nog steeds in de reguliere lessen. Ik wil scholen stimuleren om ook tijdens de gewone lessen te zorgen dat toptalent aan zijn trekken komt.”

Ruim twintig maatregelen

Vorig jaar maart presenteerde Dekker het Plan van Aanpak Toptalenten. Toptalenten zijn leerlingen, in het basisonderwijs, vmbo havo en vwo die uitblinken op één of meer terreinen of meer uitdaging aankunnen dan andere leerlingen. Ze vervelen zich op school en presteren onder hun kunnen. In het plan kondigde Dekker meer dan 20 maatregelen aan om te komen tot meer inspirerend onderwijs, waardoor ook deze leerlingen zich uitgedaagd voelen.

Onderwijs flexibeler

Een aantal maatregelen richten zich op het flexibeler organiseren van het onderwijs. Het wetsvoorstel Modernisering onderwijstijd dat komend schooljaar in werking treedt, maakt het mogelijk om leerlingen op hun eigen tempo te laten leren en ook buiten de schoolmuren onderwijs te laten volgen. Het eindexamenbesluit is zo aangepast dat leerlingen vakken eerder kunnen afronden. Ook worden middelbare scholen gestimuleerd om leerlingen de mogelijkheid te bieden hun beste vakken op een hoger niveau te doen.

Maar Dekker wil de komende tijd nog meer stappen zetten. De staatssecretaris noemt een paar voorbeelden: “Basisscholen kunnen nu alleen vakdocenten uit het voortgezet onderwijs inzetten voor vreemde talen en creatieve vakken. Ik wil dat mogelijk maken voor alle vakken omdat toptalenten daar veel baat bij kunnen hebben. Ook ga ik goed kijken naar het maatwerkdiploma, een voorstel dat de VO Raad recent deed. Er is veel voor te zeggen dat leerlingen een diploma krijgen waarop ze alle vakken kunnen halen op het niveau dat bij hen past. Wel moeten we eerst goed in beeld hebben wat de gevolgen daarvan zijn, bijvoorbeeld voor het vervolgonderwijs.”

Prestaties moeten lonen

Het moet niet alleen blijven bij uitdagend aanbod voor toptalenten, het is ook belangrijk dat hun prestaties worden gezien en beloond. Vanaf volgend schooljaar kunnen scholen leerlingen belonen met een judicium cum laude op hun diploma. Bijzondere prestaties buiten de reguliere lessen kunnen leerlingen op steeds meer scholen vastleggen op een plusdocument, een initiatief van de VO-raad. De komende jaren wil Dekker er samen met minister Bussemaker (hoger onderwijs) voor zorgen dat leerlingen die een voorsprong hebben een soepele overgang hebben naar de volgende school of naar de universiteit en niet allerlei bekende stof nog eens over moeten doen.

Scholen ondersteunen

Om scholen en leraren te ondersteunen bij het uitdagen van toptalent zijn acht regionale Talentnetwerken opgezet, waarbij scholen leren van elkaars ervaringen. Verschillende lerarenopleidingen en pabo’s werken mee aan een onderzoek met als doel om leraren te helpen om op een praktische manier toptalenten binnen de les extra uitdaging te bieden. Dit jaar komt er al een toolbox beschikbaar, met voorbeelden voor een aantal vakken. Via www.talentstimuleren.nl is meer informatie te vinden voor leraren en andere onderwijsprofessionals. Daar staat onder meer een film waarin een aantal leraren tips delen hoe ze toptalent in hun lessen meer uitdagen.

VorigeSalarischeck aangepast voor primair onderwijs
VolgendeCirca 175.000 achtstegroepers beginnen aan Eindtoets
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter