Alle scholen worden verplicht om te zorgen voor een sociaal veilige omgeving voor hun leerlingen. Dat betekent dat ze wettelijk verantwoordelijk zijn om met name pesten tegen te gaan. Een meerderheid van de Tweede Kamer schaart zich achter een wetsvoorstel daartoe van staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, bleek gisteravond.

Scholen mogen zelf de methoden kiezen waarmee ze pesten willen voorkomen, maar moeten wel een aanspreekpunt instellen en de resultaten bijhouden. De inspectie houdt toezicht en kan ingrijpen. De wet sluit aan op een plan van aanpak dat de onderwijssector in 2013 bedacht naar aanleiding van ernstige gebeurtenissen in 2012.

'Er was een groot gevoel van urgentie, niets doen was geen optie', zei Dekker. Toch wordt pesten volgens Dekker te vaak nog niet goed aangepakt. Scholen moeten de sociale veiligheid nu echt in de praktijk gaan brengen. 'Ze zijn er vrij in om te bepalen hoe ze dat doen. Het resultaat telt.'

Hoewel pesten van alle tijden en alle leeftijden is, noemde Dekker het probleem te groot en onacceptabel. 'Mensen slepen de gevolgen van het pesten soms hun leven lang mee.' Hij wees erop dat in iedere schoolklas gemiddeld drie kinderen dag in dag uit worden gepest. Omgerekend gaat het landelijk om 400.000 kinderen.

De wet beperkt zich niet alleen tot de school en het schoolplein, maar omvat ook sociale media. 'Eigenlijk gaat het om alles wat redelijkerwijs in het bereik van de school ligt. Niet alleen in de klas wordt gepest, maar het probleem wordt vaak wel de klas in getrokken.'

VorigeAantal spijbelaars voor het eerst in jaren afgenomen
VolgendePrinses Amalia naar gymnasium Sorghvliet
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter