Het aantal spijbelaars is na jaren van stijging in het schooljaar 2013-2014 met tien procent afgenomen ten opzichte van het schooljaar ervoor. Daarom is er sprake van een trendbreuk. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris presenteert jaarlijks op de Dag van de Leerplicht cijfers over schoolverzuim.

Dekker: ‘Spijbelen wordt steeds beter aangepakt. Dat is belangrijk, want kinderen horen gewoon op school te zitten. En we weten dat wat begint met spijbelen vaak eindigt dat kinderen helemaal niet meer naar school gaan. Samen met gemeenten in het hele land gaan we de komende jaren spijbelen daarom nog verder terugdringen.’

Van luxe verzuim tot thuiszitten
In zijn brief splitst Dekker verzuim uit in verschillende categorieën, van luxe verzuim tot thuiszitten. Het aantal leerlingen dat spijbelde vanwege vakantie (luxe verzuim) nam af met 7%. Hoewel de lichtere vormen van verzuim zijn afgenomen, is het aantal leerlingen dat lange tijd helemaal niet naar school gaat (thuiszitters en absoluut verzuim) vorig schooljaar ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van het schooljaar 2012-2013.

Meer grip op verzuim
Dekker helpt gemeenten om verzuim beter aan te pakken. Zo zijn vanaf vandaag alle schoolverzuimcijfers van alle gemeenten openbaar via de website www.vsvkompas.nl. Gemeenten kunnen zo zien hoe vergelijkbare gemeentes het doen en elkaar vervolgens opzoeken om van elkaar te leren. Met de 30 gemeenten met het hoogste verzuim (samen goed voor 70% van het verzuim) maakt Dekker afspraken over hoe zij het percentage verder naar beneden brengen.

Passend onderwijs
De cijfers in de Kamerbrief hebben betrekking op schooljaar 2013-2014. Intussen is per 1 augustus 2014 passend onderwijs van start gegaan. Scholen hebben hiermee de plicht om - samen met scholen in de omgeving - voor iedere leerlingen een passende plek te vinden. De verwachting is dat hiermee het aantal kinderen dat langdurig niet naar school gaat, afneemt. In de leerplichtbrief volgend jaar blijkt of dit ook werkelijk gelukt is.

VorigePVV weer de grootste bij Scholierenverkiezingen
VolgendeScholen verplicht pesten tegen te gaan
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter