Passend onderwijs vraagt een gedragsverandering van zowel ouders, leraren, schoolleiders en schoolbesturen. Om die verandering te kunnen bewerkstelligen, is het belangrijk dat scholen en samenwerkingsverbanden tijd en ruimte krijgen en na de invoering op 1 augustus 2014 niet worden geconfronteerd met extra regeldruk of controle.

Dat schrijven de PO-Raad en VO-raad in een brief aan de Tweede Kamer. Ze borduren daarmee voort op de voortgangsrapportage Passend onderwijs die vorige week werd gepubliceerd. Daaruit bleek dat de staatssecretaris en de betrokken partijen, waaronder de PO-Raad, voldoende vertrouwen hebben in een succesvolle start van Passend onderwijs.

Nu het fundament voor een succesvolle invoering is gelegd, is het belangrijk dat scholen en samenwerkingsverbanden bij de verdere invulling van passend onderwijs niet worden belemmerd. Ze zetten zich in om ervoor te zorgen dat geen kind tussen wal en schip valt, benadrukken de organisaties.

Om kinderen zo goed mogelijke zorg en onderwijs te geven, pleiten zij verder voor meer samenwerking tussen onderwijs en gemeenten. Dat is belangrijk omdat ouders en leerlingen straks niet alleen te maken krijgen met passend onderwijs maar ook met de transitie jeugdzorg.

VorigeManon Sikkel wint weer boekenprijs
VolgendeWereldwijde ‘selfie’ van leraren verschenen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter