Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is te spreken over de gevolgen van het akkoord over het leenstelsel, maar ziet absoluut de negatieve kanten. De afschaffing van de basisbeurs zal gevolgen hebben voor de toekomstige studiekeuze van middelbare scholieren, maar het kabinet belooft ook een betere doorstroom en loopbaanoriëntatie en -begeleiding binnen het voortgezet onderwijs. Remco Barendregt, voorzitter van het LAKS: “Wij zijn er zeer over te spreken dat de minister zich inzet om studiekeuze te verbeteren, want dat laat nog erg veel te wensen over.”

Door het akkoord zien scholieren die pas volgend jaar afstuderen de basisbeurs voor hun neus verdwijnen. De OV-jaarkaart voor studenten blijft wel behouden. Daarnaast is LAKS bezorgd dat de maatregelen negatieve gevolgen zullen hebben voor de studiekeuze van aankomende studenten. Scholieren die ervoor willen kiezen om een tussenjaar te nemen zijn eveneens de dupe. Zeker in combinatie met de studiekeuzedeadline van 1 mei is de druk op afstuderende scholieren behoorlijk opgevoerd.

Toch zijn er ook positieve signalen uit het akkoord gekomen. Het kabinet zal investeren in de doorstroom van vmbo naar havo en van havo naar vwo. Daarnaast voorziet het akkoord in de verbetering van loopbaanoriëntatie en -begeleiding worden; iets waar het LAKS zich al langer sterk voor maakt. Bovendien gaat het kabinet LAKS betrekken bij de berichtgeving naar scholieren over het leenstelsel.
Het LAKS blijft teleurgesteld over de keuze van het kabinet om de basisbeurs voor studenten af te schaffen, maar is optimistisch over de plannen van het kabinet om belangrijke zaken binnen het voortgezet onderwijs te verbeteren. Barendregt: “Het afschaffen zal grote gevolgen hebben voor de studiekeuze van scholieren. Wij hopen dat de investeringen voor scholieren goed zullen uitpakken.”