Als leraar heeft u veel ideeën over wat er beter kan op school. Het programma Onderwijs Pioniers helpt ruimte creëren voor ambitieuze leraren met goede ideeën door middel van begeleiding, budget, een netwerk en een podium. Bent u leraar in het primair en voortgezet onderwijs en gaat u de uitdaging aan? Stuur dan voor 1 juni 2014 uw idee in!

Leraren hebben als onderwijsexperts veel ideeën over wat er beter kan op school. Het is echter niet altijd even gemakkelijk om ook daadwerkelijk leiding te geven aan een gewenste verandering. Onderwijs Pioniers gelooft dat juist die ideeën enorm kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en aan het dagelijkse werkplezier van leraren. Bovendien passen ideeën van leraren vaak uitstekend bij de ambities van de school. Onderwijs Pioniers biedt enthousiaste leraren en hun leidinggevenden de kans om samen concreet invulling te geven aan het vergroten van professionele ruimte van de leraar en het verbeteren van de school als lerende organisatie, met behulp van budget, begeleiding, een leernetwerk en een podium. Het gaat hierbij niet alleen om vakinhoudelijke, pedagogische en didactische ideeën maar ook om ideeën die bijdragen aan het beter functioneren van het schoolteam of de school als geheel en aan een prettiger werkklimaat voor leraren in het bijzonder.

Hoe werkt het?

Alle leraren in het primair en voortgezet onderwijs kunnen tot 1 juni een idee indienen. Het deelnameformulier is te vinden op www.onderwijspioniers.nl. Uit alle inzendingen selecteert een jury 10 initiatieven, die met hulp van Onderwijs Pioniers goed zijn te verwezenlijken. Als uw idee wordt geselecteerd, vindt er voor de zomervakantie een verkennend gesprek plaats met u, uw schoolleider en minimaal één collega. Het Pioniersprogramma vindt plaats in schooljaar 2014-2015.

Wilt u meer informatie over Onderwijs Pioniers? Dan kunt u de flyers voor leraren en schoolleiders downloaden. Of kijk op de website: www.onderwijspioniers.nl.

Organisatie

Onderwijs Pioniers primair onderwijs 2014-2015 is een project van de Onderwijscoöperatie, Arbeidsmarkt Primair Onderwijs en Kennisland. Onderwijs Pioniers voortgezet onderwijs 2014-2015 is een project van de Onderwijscoöperatie, VOION en Kennisland.

VorigeTekort aan leraren wiskunde
VolgendeMeldpunt ‘ik mag geen eindexamen doen’ gestart door LAKS
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter