Meldpunt ‘ik mag geen eindexamen doen’ gestart door LAKS

Het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) richt een meldpunt op voor scholieren op grond van tegenvallende resultaten in hun examenjaar door hun school worden uitgesloten van deelname aan de centrale examens. Volgens de wet mag dit geen reden zijn om een scholier van deelname uit te sluiten.

Ieder jaar bereiken er enkele klachten van scholieren het LAKS waaruit blijkt dat dit helaas toch gebeurt. Ook dit jaar heeft het LAKS enkele van dergelijke klachten ontvangen. Remco Barendregt, voorzitter van het LAKS: “Ieder jaar één onterechte uitsluiting maakt al snel een grote groep. Scholen moeten zich aan de wet houden.”

Het is voor scholen niet verboden om scholieren uit te sluiten van hun eindexamens, maar dat mag alleen als de scholier zich schuldig maakt aan ‘onregelmatigheden’. Uitsluiting ‘omdat je toch geen kans maakt om te slagen’ of omdat de school afspraken met je had gemaakt aan het begin van het examenjaar mag echter niet. Dat staat zo letterlijk in de wet. Toch komt het ieder jaar nog voor. Soms omdat de school niet goed op de hoogte is, soms omdat de school je liever kwijt dan rijk is.

In 2012 kwam de zaak van scholen die hun kandidaten onterecht uitsloten al ter sprake in de Tweede Kamer. Minister Van Bijsterveldt zei destijds dat zij de Inspectie van het Onderwijs zou afsturen op scholen die zich misdroegen. Dit heeft een boel geholpen, maar het heeft de misstand niet uit de wereld geholpen. Het LAKS hoopt dat kandidaten die in hetzelfde schuitje zitten zich zullen melden bij het meldpunt ‘ik mag geen examen doen’. Remco Barendregt: “Scholieren die zich in deze situatie herkennen moeten absoluut de telefoon opnemen en bellen met LAKS. Wij kunnen echt iets voor hen betekenen.”

VorigeDoe mee met Onderwijs Pioniers primair onderwijs en voortgezet onderwijs 2014-2015!
VolgendeMinder mannelijke leerkrachten op basisschool
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter