De rol van de schoolleider is essentieel, constateert de inspectie in ‘De staat van het onderwijs’. Hoe beter de schoolleider, hoe beter de lessen. “De kwaliteit van de schoolleider staat één op één in relatie met de kwaliteit van de lessen”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. “Het Onderwijsverslag bevestigt opnieuw een belangrijk speerpunt van de AVS: de rol van schoolleider is van vitaal belang.”

Een algemene conclusie uit het Onderwijsverslag 2012/2013 is dat vernieuwing en verbetering onvoldoende indaalt bij leraren en daarmee bij leerlingen. De competenties en professionaliteit van bestuurders en schoolleiders die daarvoor nodig zijn, ontbreekt nog in veel gevallen. De AVS is van mening dat de continue persoonlijke en professionele ontwikkeling van leidinggevenden hierbij cruciaal is. “We moeten investeren in professionele schoolleiders en in professionele ruimte daarbij”, zegt de AVS-voorzitter stellig.

De AVS hoopt dat het Onderwijsverslag onderbouwing en steun geeft aan het ontwikkelen van een meerjarenvisie binnen het primair en voortgezet onderwijs, die gericht is op investeren in professionals en het versterken van leiderschap. Van Haren: “Nederland wil inzetten op kennis. Dat begint in het funderend onderwijs en daar moeten we ons op richten.”

Het complete commentaar van de AVS op het Onderwijsverslag staat op www.avs.nl

Meer informatie bij Tineke Snel , 06 12946413

VorigeJongens motiveren voor lezen met nieuwsteksten
Volgende'Pestaanpak moet passen bij visie school'
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter