Het Fonds voor Cultuurparticipatie publiceerde onlangs de Tijdelijke regeling flankerende projecten Cultuureducatie met Kwaliteit 2014. Met deze regeling ondersteunt het Fonds projecten die flankerend zijn bij het programma Cultuureducatie met Kwaliteit als geheel (landelijk en lokaal). Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen voor dergelijke projecten subsidie aanvragen.

Voorwaarde daarbij is onder meer dat de activiteit bijdraagt aan de deskundigheidsbevordering van groepsleerkrachten werkzaam in het basisonderwijs op het gebied van cultuuronderwijs en/of aan de deskundigheidsbevordering van educatief medewerkers uit het culturele veld op het gebied van cultuuronderwijs ten behoeve van het basisonderwijs.

Voor meer informatie kunt u hier verder lezen.

VorigeStudenten van de pabo haken vaker af
VolgendeJongens motiveren voor lezen met nieuwsteksten
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter