Leraren hebben vaak veel ideeën over wat er beter kan op school. Het programma Onderwijs Pioniers helpt ruimte creëren voor ambitieuze leraren met goede ideeën door middel van begeleiding, budget, een netwerk en een podium. Heeft een leraar in uw team een goed idee? Leraren in het primair onderwijs die de uitdaging aan willen gaan kunnen tot 6 april 2014 hun idee insturen.

Als onderwijsexperts hebben leraren veel ideeën over wat er beter kan op school. Onderwijs Pioniers gelooft dat die ideeën enorm kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en aan het dagelijkse werkplezier. Bovendien passen ideeën van leraren vaak uitstekend bij de ambities van de school. Onderwijs Pioniers biedt enthousiaste leraren en hun leidinggevenden de kans om samen concreet invulling te geven aan de professionele ruimte, met behulp van budget, begeleiding, een leernetwerk en een podium.

Hoe werkt het?

Alle leraren in het primair onderwijs kunnen tot 6 april een idee indienen. Het deelnameformulier is te vinden op www.onderwijspioniers.nl. Uit alle inzendingen selecteert een jury 25 initiatieven, die met hulp van Onderwijs Pioniers goed zijn te verwezenlijken. Als het idee wordt geselecteerd, vindt er voor de zomervakantie een verkennend gesprek plaats met de leraar, de schoolleider en minimaal één collega. Het Pioniersprogramma vindt plaats in schooljaar 2014-2015.

Wilt u meer informatie over Onderwijs Pioniers? Download dan de flyers voor leraren en schoolleiders downloaden. Of kijk op de website: www.onderwijspioniers.nl.

Organisatie

Onderwijs Pioniers PO 2014-2015 wordt gefinancierd door het Arbeidsmarktplatform PO en de Onderwijscoöperatie en uitgevoerd in samenwerking met Kennisland.

VorigeRoc’s zien niks in verlengen kwalificatieplicht
VolgendeBezuiniging op passend onderwijs van tafel
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter