De landelijke themaweek ‘Week van de Lentekriebels’, van 17 tot en met 21 maart, is dé week voor kinderen op de basisschool om meer te leren over liefde, relaties en seksualiteit. De lokale GGD’en en Rutgers WPF, kenniscentrum seksualiteit, organiseren de week alweer voor de 9e keer. Dit jaar is er speciale aandacht voor de vragen van kinderen. Zij kunnen deze gemakkelijk en anoniem deponeren in de nieuwe ‘Vragenbox Relaties & Seksualiteit’ voor in de klas. De officiële start van de Week van de Lentekriebels is op 17 maart om 11.00 uur op basisschool De Kameleon in Utrecht. De Utrechtse wethouder Victor Everhardt opent de week in het Majellapark en woont daarna een les bij in groep 8.

Kriebels in je buik, vriendschap, weerbaarheid, respect voor een ander, beelden in de media en waar baby’s vandaan komen. Kinderen zijn nieuwsgierig, hebben hier vragen over en hebben recht op betrouwbare informatie. Tijdens de Week van de Lentekriebels gaat het in groep 1 tot en met 8 over deze thema’s. Dat gebeurt op een manier, die bij de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen past en aansluit bij hun relationele en seksuele ontwikkeling. Als kinderen, zowel thuis als op school, worden ondersteund in een gezonde seksuele ontwikkeling, leren zij gezondere keuzes maken, beter hun wensen en grenzen aangeven en worden ze weerbaarder.

Vragen op school
Scholen kunnen tijdens de Week van de Lentekriebels gebruikmaken van de nieuwe ‘Vragenbox Relaties & Seksualiteit’, behorende bij het ‘Lespakket Relaties & Seksualiteit’ van Rutgers WPF. Kinderen van de midden– en bovenbouw van het basisonderwijs kunnen anoniem hun vraag over verliefdheid, verkering, pubertijd of elke andere vraag op een briefje in de box stoppen. Op deze manier krijgen leerlingen de kans om vragen te stellen die ze in de klas niet hardop durven te vragen. De antwoorden kunnen door de leerkracht worden voorbereid, in de lessen worden verwerkt of klassikaal worden besproken.

Vraagbaak op tv
Daarnaast kunnen kinderen voorafgaand aan én tijdens de Week van de Lentekriebels hun vraag insturen op de website van het kindertelevisieprogramma Zapplive (NCRV): www.zapplive.nl. Op dinsdag 18 en donderdag 20 maart beantwoordt liefdesexpert Elsbeth Reitzema van Rutgers WPF de vragen die zijn binnengekomen live in de uitzending om 17.20 uur op Zapp. Het hele jaar door kunnen kinderen tot 12 jaar voor vragen en antwoorden terecht in de Vragenkast van www.kindertelefoon.nl.

Thuis
Naast de taak van de school, blijft relationele en seksuele opvoeding ook een taak van de ouders.
Ouders voelen zich soms alleen in verlegenheid gebracht door vragen van kinderen en vinden het lastig om deze goed te beantwoorden. Zo heeft 85 procent van de ouders het met hun kinderen onder de 10 jaar niet of nauwelijks over seksualiteit bleek uit eerder onderzoek van J/M voor Ouders en Rutgers WPF (augustus, 2013). Tips speciaal voor ouders om deze thema’s wel bespreekbaar te maken zijn te vinden www.weekvandelentekriebels.nl onder ‘In gesprek met uw kind’.

Verplichte thema’s
Tijdens de Week van de Lentekriebels kunnen lessen worden gegeven uit het lespakket Relaties & Seksualiteit aan alle groepen over onderwerpen als lichamelijk zelfbeeld, voortplanting en gezinsvorming, sociale en emotionele ontwikkeling en seksuele weerbaarheid. Ook krijgen leerlingen de kans om positieve normen en waarden te ontwikkelen met respect voor diversiteit. De overheid steunt deze lessen: seksualiteit en seksuele diversiteit zijn begin december 2012 toegevoegd aan de kerndoelen van het basisonderwijs. Alle basisscholen zijn verplicht hier aandacht aan te besteden.

VorigeInschrijving Gezonde Schoolpleinen
VolgendeBibliotheekcollege: Het verhaal van een Rotterdamse vmbo-klas
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter