Grote belangstelling voor gezonde school leidt tot extra budget

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stellen 2 miljoen euro extra beschikbaar voor scholen voor Gezonde School-beleid. Po-, vo- en mbo-scholen kunnen in 2014 en 2015 inschrijven voor extra ondersteuning voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Deze ondersteuning organiseert de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL) samen met de #Jeugdimpuls van het RIVM Centrum Gezond Leven.

In 2012 en eind 2013 konden scholen aanvragen indienen om op verschillende manieren aan de slag te gaan met een gezonde leefstijl op school. Het enthousiasme van de scholen was zo groot dat een groot deel van de aanvragen helaas niet kon worden gehonoreerd. Dit was voor de voorzitters van de onderwijsraden aanleiding om een verzoek voor extra middelen neer te leggen bij de bewindspersonen van OCW en VWS.

Sinds december 2012 werken de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad samen aan de Onderwijsagenda SBGL. Deze onderwijsraden stimuleren scholen om actief aan de slag te gaan met Gezonde School-beleid.

Nieuw ondersteuningsaanbod

Po-, vo- en mbo-scholen kunnen van 28 maart tot en met 25 april opnieuw een aanvraag doen voor ondersteuning om te werken aan een gezonde leefstijl. De scholen kunnen kiezen uit: advies-op-maat, Gezonde School-activiteiten (niet voor po) en vergoeding van taakuren van eigen medewerkers.

Meer informatie vindt u hier

VorigeVeertig miljoen extra voor onderwijs
VolgendeTrendrapport geeft inzicht in impact technologie op onderwijs
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter