De voorlopige verzuimcijfers voor het voortgezet onderwijs zijn bekend. Hieruit blijkt dat het verzuim in 2012 licht is gedaald. Dit geldt voor zowel het onderwijzend personeel (OP) als voor het onderwijsondersteunend personeel (OOP).

Het verzuimpercentage van docenten in het vo schommelt al zes jaar rond 5%, terwijl dat van het ondersteunend personeel in dezelfde periode steeds licht daalt; van 6,0% in 2006 naar 5,3% in 2012.

Ook dit jaar verzamelde DUO de verzuimgegevens en berekende zij de verzuimcijfers. Voor de verzameling van de verzuimgegevens gebruikte DUO de gegevens die de salarisverwerkers (Raet, Raet ECS en AFAS), in opdracht van de schoolbesturen, aanleveren. Samen hebben de salarisverwerkers een dekkingspercentage van 81,4% van alle brinnummers in het vo.

Verzuimcijfers
Het verzuimpercentage van het OP is van 5,2% in 2011 gedaald naar 5,0% in 2012; voor het OOP daalt het verzuimpercentage van 5,5% in 2011 naar 5,3% in 2012. De aard van het verzuim blijkt in die periode stabiel. De verzuimgegevens worden gekenmerkt door een relatief lage meldingfrequentie en een korte duur. De meldingsfrequentie is in 2012 1,6 voor het OP en 1,3 voor het OOP. Deze cijfers zijn stabiel met de voorgaande jaren. De gemiddelde verzuimduur nam in 2012 met ongeveer 1,5 dag toe tot gemiddeld 12 dagen verzuim voor het OP en 16 dagen voor het OOP.

Uitsplitsing naar kenmerken
Een nadere analyse van de verzuimcijfers uitgesplitst naar kenmerken; leeftijdscategorie, geslacht, functie, aanstellingsomvang, schoolgrootte, denominatie, verstedelijkingsgraad, regio en percentage achterstandsleerlingen, volgt binnenkort.

Verzuimbenchmark-VO
Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen de verzuimcijfers bekijken in de onlangs vernieuwde Verzuimbenchmark-VO. Hierin zijn de verzuimgegevens van de meeste scholen opgenomen. In dit online instrument worden de verzuimgegevens in een duidelijke grafiek vergeleken met het gemiddelde en het 25e percentiel van soortgelijke vo-scholen. Op basis daarvan geeft de Verzuimbenchmark-VO een uitgebreide analyse en doet een aantal suggesties voor maatregelen om het verzuim op uw school te (blijven) beheersen.

Meer informatie
• Bekijk de verzuimcijfers voor het voortgezet onderwijs van 2012 op www.voion.nl > Veilig, gezond & vitaal werken
• Bekijk de verzuimcijfers van uw school in de Verzuimbenchmark-VO: http://www.voion.nl/instrumenten/verzuimbenchmark-vo

Voion, het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs, werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt, mobiliteit, opleiding en professionalisering. Voion ontsluit kennis, doet onderzoek, ontwikkelt nieuwe instrumenten en adviseert en begeleidt scholen in (pilot)projecten. Ook initieert en faciliteert Voion netwerken op verschillende niveaus, publiceert good practices en biedt trainingen aan. Meer informatie vindt u op www.voion.nl.

Vorige'School moet aandacht houden voor zwemmen'
VolgendeBeste Cito-school neemt geen Cito-toets af
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter