DEN BOSCH - De website van Waterwise, de interactieve lesmodule voor het voortgezet onderwijs waarbij Waterschap Aa en Maas is aangehaakt, is een half jaar na de lancering in de prijzen gevallen.

Met de interactieve lesmodule kunnen leeringen in de onderbouw van de middelbare school van alles ontdekken over veilig, voldoende en schoon water. De inhoud van Waterwise.nl sluit aan bij de basisstof aardrijkskunde. Negen waterschappen, waaronder Waterschap Aa en Maas, voorzien de site van regionale input.

Tijdens de jaarlijkse uitreiking van de Comenius EduMedia Award in Berlijn won de lesmodule het Comeniuszegel vanwege de originaliteit en het gebruiksgemak van de lesmodule. De vakjury keek zowel naar didactiek als naar inhoud en vormgeving. Er waren meer dan 200 inzendingen.