Kennisnet moet inleveren, ouders en bedrijven moet zelf het Nederlands onderwijs in het buitenland betalen en het humanistisch vormings- en godsdienstonderwijs wordt geschrapt. Dat zijn drie elementen van de lange lijst aan kortingen op subsidies die het ministerie vandaag publiceerde.

Volgens het regeerakkoord met onderwijs volgend jaar 100 miljoen en in 2015 uiteindelijk 200 miljoen bezuinigen. Vandaag maakte het ministerie een lange lijst bekend waar de kortingen gaan vallen. Subsidies als de lerarenbeurs blijven overeind. Het meeste geld wordt binnengehaald door aflopende projecten in het onderwijs – zoals de invoeringssubsidie passend onderwijs – niet te verlengen. Dat levert samen al 57 miljoen op. Een deel van het wegvallen van die projectsubsidies zal personele gevolgen hebben.

Veel buitenlandse activiteiten en onderzoek zullen worden stopgezet. Sommige instituten moeten fuseren. Zo denkt minister Bussemaker dat er efficiencywinst valt te halen bij de organisaties SURF, Kennisnet en Sambo die zich bezig houden met ICT in het onderwijs. Zij moeten samenwerking onderzoeken en verliezen samen rond de elf miljoen euro en houden een budget van 15 miljoen over.

De Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland raakt ruim 8 miljoen kwijt om het Nederlands taal- en cultuur onderwijs in het buitenland te verzorgen. Het ministerie vindt dat ouders en bedrijven dat zelf moeten betalen. Wel blijft er tien miljoen over voor de taken van NOB op Europese scholen. NOB, Europees Platform en Nuffic moeten ook samenwerking onderzoeken.

De subsidie van 10 miljoen voor humanistisch vormings- en godsdienstonderwijs wordt helemaal stopgezet. Volgens het kabinet is er voldoende keuze aan bijzonder onderwijs als ouders vinden dat hun kinderen levensbeschouwelijke lessen moeten krijgen.

Vorige'Schoolreis voor steeds meer ouders te duur'
VolgendeIets maken is het meest complexe en hoogste niveau van kennisontwikkeling
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter