De Open Universiteit (OU) Heerlen start een onderzoek onder 2400 vmbo–leerlingen naar de effictiviteit van een nieuw online anit–cyberpestprogramma.

De OU onderzoekt het effect van het programma “Pestkoppenstoppen”. Het is het eerste antipest programma dat onderzocht wordt op effectiviteit.

“Pestkoppenstoppen” is ontwikkeld door de OU en biedt online adviezen aan 13- tot 15-jarige slachtoffers van cyberpesten. Het doel is om jongeren te leren beter om te gaan met online pestgedrag en de gevolgen daarvan. De meeste jongeren hebben de neiging agressief te reageren, waardoor het probleem verder escaleert. Ook is er een groep passieve slachtoffers die geneigd is de pesterijen te zien als persoonlijk falen: ‘zie je wel, ik ben niks waard’, ‘wat is er mis met mij?’, zegt dr. Francine Dehue, universitair docent bij de factulteit Psychologie.

Op 13 mei start de eerste ronde van het evaluatieonderzoek onder 2.400 leerlingen van 24 vmbo-scholen verspreid over Nederland. In september 2013 volgt een tweede evaluatieronde. De eerste resultaten van het onderzoek worden aan het einde van de zomer verwacht.

Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

VorigeKamervragen over eindexamen Nederlands
VolgendeCory Doctorow over het recht om technologie te begrijpen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter