De MOOC, een onderwijsvorm die in rap tempo aan populariteit wint zoals je hebt kunnen lezen in mijn eerdere blog over MOOCs. Honderdduizenden mensen schreven zich wereldwijd al in voor MOOCs, waarvan overigens vaak maar enkele procenten ook de eindstreep halen. Maar hoe is het als student om via een MOOC te leren? Waarom kiezen mensen voor deze vorm van leren? Ik schreef me zelf in voor een MOOC en zocht het uit.

Nieuwsgierig naar inhoud èn vorm
Via Twitter hoorde ik dat de Universiteit van Amsterdam (UvA) startte met de MOOC Introduction to Communication Science, door Rutger de Graaf Phd, de eerste MOOC van deze universiteit. Sociale media zijn veelal de kanalen waarop het aanbod van MOOCs verspreid wordt, de aanbieders hoeven relatief weinig marketinginspanningen te leveren voor veel zichtbaarheid. Mijn interesse was meteen gewekt want het onderwerp interesseerde me, bovendien was ik erg nieuwsgierig naar deze vorm van onderwijs.

Studeren met korte video’s
De reeks bestond uit 8 wekelijkse online videocolleges met aan het eind een examen. Voor een certificaat was het noodzakelijk niet alleen het examen te halen, maar ook de wekelijkse multiple choice opgaven te beantwoorden. Mede door een vakantie liep ik meteen twee weken achter, maar zolang ik de deadline haalde hoefde dat geen probleem te zijn. De eerste colleges volgde ik (heel old school) aan tafel via mijn laptop, maar dat veranderde al snel naar de informelere setting van bank en iPad. De colleges behandelden talloze theorieën en modellen over communicatie, de mate van invloed die media op ons (gedrag) hebben en de geschiedenis en ontwikkeling van de communicatiewetenschap.De leeromgeving
Voor het volgen van de colleges logde ik in op de MOOC omgeving. De UvA wilde geen gebruik maken van bestaande omgevingen maar ontwikkelde samen met Edia een eigen omgeving omdat ze uit wilde vinden wat hier precies voor nodig was. Naast colleges bevatte de omgeving wekelijkse opdrachten, een forum, aankondigingen en aan het einde van de reeks het examen. Prettig tijdens het studeren was dat je direct feedback kreeg over de multiple choice vragen. Zag je dat je een bepaald onderdeel nog niet beheerste, deed je het college en de vragen gewoon nog eens.

En dan het examen!
Gezien mijn eigen ‘timing’ moest ik in de examenweek nog wat inhalen, want na precies een week sloot het examen. Ik had toch behoefte aan papier om de theorie goed onder de knie te krijgen. Gelukkig bood de UvA transcripties aan van de video’s, zodat ik de stof op papier kon bestuderen voor het examen. Ook het doornemen van de juiste antwoorden op de vragen zag ik als goede voorbereiding.

Facts & figures over de MOOC
Introduction to Communication Science was voor de UvA een experiment. Rutger de Graaf en zijn team stuurden daarom een enquête uit om de deelnemers beter te leren kennen. Dat leverde de volgende inzichten op:
- Bijna 18.000 mensen bekeken de introvideo, ruim 5400 studenten schreven zich in
- 3400 studenten waren actief waarvan er 717 examen deden
- Studenten waren vooral twintigers en dertigers met een baan
- Voornaamste redenen voor deelname waren interesse in het onderwerp of persoonlijke ontwikkeling

Uitvalpercentage en de typische MOOC student
Misschien vind je de ‘completion rate’ laag. Maar meestal ligt dit onder de 10%, dus deze MOOC is met 7,6% geen uitzondering. Uit onderzoek blijkt dat de redenen voor inschrijving heel divers zijn. Ook blijkt dat een groot deel van de studenten niet eens de bedoeling heeft alles te volgen laat staan examen te doen. Phil Hill ziet vier typen MOOC-studenten met een oplopende motivatie en betrokkenheid voor hun MOOC-studie: Lurkers, Drop-ins, Passive Participants en Active Participants. Het grootste deel bestaat uit Lurkers die slechts een deel van de collegereeks bekijken of zelfs niet verder komen dan de inschrijving.

Samenvattend
Studeren via een MOOC beviel mij goed, de vorm is aantrekkelijk, bovendien is het leuk om (via Twitter of het forum) te merken dat je weliswaar alleen maar toch heel gezamenlijk met medestudenten van elders studeert. De vorm is vooral geschikt voor het verkrijgen van (theoretische) kennis, het opdoen van vaardigheden lijkt mij lastiger. Afgelopen week ontving ik per mail mijn Certificate of participation, compleet met disclaimer dat dit geen academische waarde vertegenwoordigt en de UvA mijn identiteit niet heeft vastgesteld. Toch was ik er blij mee, ook gezien de score van 86%!

VorigeMeerderheid scholen overweegt abonnement op lesmethoden
VolgendeSpijkers met Koppen: 'Alle leerlingen op een basisniveau'
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter