Vier op de tien (41%) docenten kennen de inhoud van het pestprotocol niet. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 400 docenten op middelbare scholen. Middelbare scholen zijn verplicht een pestprotocol te hebben; toch zegt één op de vijf docenten dat er geen pestprotocol is op hun school of dat ze er niet van weten.

39 Procent van de docenten kent het pestprotocol. Volgens een derde van het onderwijzend personeel (31%) is er op dit moment nog te weinig aandacht vanuit de directie om pesten te verminderen; 59% stelt dat er wel voldoende aandacht voor is. Ruim een kwart (28%) van de docenten geeft aan dat het de afgelopen drie jaar minimaal één keer voorgekomen is dat de school geen actie ondernam bij een geval van pesten, terwijl daar volgens de docent wel reden voor was.

Bijscholing gewenst

Bijna vier op de tien docenten (39%) zeggen behoefte te hebben aan bijscholing over hoe om te gaan met pesten. Ruim de helft (59%) zegt nu over voldoende handvatten te beschikken om pesten goed aan te pakken als ze het signaleren. Het meest effectief is het volgens de docenten om aan het begin van het jaar met de klas gedragsregels op te stellen om pesten te voorkomen.

Strafbaar stellen

EenVandaag ondervroeg in totaal ruim 18.000 mensen. Er blijkt ruim draagvlak te zijn om de wet te verruimen om pesten strafbaar te maken; 62% is hier voorstander van. Een mogelijkheid is om ouders een boete te geven als hun kind na waarschuwing(en) blijft pesten. Ook zouden kinderen in de bovenbouw van de basisschool of jongeren op de middelbare school na diverse waarschuwingen aangegeven kunnen worden bij de Officier van Justitie. Die kan bepalen of een stevig gesprek voldoende is, of een lichte straf passend. De grootste groep (40%) is voorstander om zowel de pester als de ouders in de bovenbouw van de basisschool én op de middelbare school op deze wijze te vervolgen.

VorigeGratis Training Ouderraden primair- en voortgezet onderwijs
VolgendeRadio 1 en NOS Journaal: 'Wachtlijsten voorschool groeien'
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter