Leden van de Tweede Kamer zijn vandaag in gesprek gegaan met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld over meer en beter Duits op scholen, Bernard Wientjes ging hierbij in op het grote belang van Duitsland voor Nederland en onderstreepte de immense waarde voor het Nederlandse bedrijfsleven van goede kennis van het Duits. Hij maakt zich zorgen over de positie van het vak Duits in het voortgezet onderwijs; wat hem betreft zou het vak Duits wel weer verplicht gesteld mogen worden op scholen.

De Actiegroep organiseerde deze ontmoeting als aftrap van de Dag van de Duitse Taal op 18 april 2013. Parlementsleden van de Commissies Buitenland en Onderwijs en de Contactgroep Duitsland spraken aan de ontbijttafel bij Dudok in Den Haag met docenten uit het MBO, voortgezet onderwijs en hoger onderwijs.

Succesverhalen en knelpunten kwamen aan bod. Het CSG Rehoboth bijvoorbeeld, winnaar van de Prijs van de Duitse Taal 2012, heeft succesvol het project tweetalig onderwijs met Duits in VMBO gelanceerd. Voor een langdurig slagen van deze onderwijsvorm vreest de school echter een tekort aan middelen in de toekomst.

Algemene consensus heerste er over dat Duits maatschappelijk zodanig van belang is, dat het vanzelfsprekend zou moeten zijn dat onderwijs in de belangrijkste buurtaal weer vast in de lestabel komt te staan. VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes, die zelf van de generatie is voor wie Duits nog verplicht was op school, benadrukte dat er naast Canada en de VS geen twee landen zijn die zo vervlochten zijn als Nederland en Duitsland. Waarom gegeven dit belang het niveau van de taalkennis zo achterblijft is hem een raadsel.

De docenten deden een beroep op de aanwezige politici om de problematiek serieus te nemen en mee te denken over structurele oplossingen. Zo staan als gevolg van bezuinigingen en herschikking van subsidies veel internationaliseringsprogramma’s onder druk op scholen. Docenten vroegen aan de Tweede Kamerleden als taalambassadeurs op te staan en bij schoolbesturen en beleidsmakers er op aan te dringen op Duits in te zetten.

VorigeSelectie voor leraren moet
VolgendeBelgische leerlingen: gelukkig én gepest
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter