Vier op de tien leerlingen (43%) geven aan dat de meeste van hun leraren niet ICT-bekwaam zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld niet goed overweg met een digitaal schoolbord of een iPad. Dit blijkt uit onderzoek van het 1V Jongerenpanel onder 1.122 scholieren.

In de meeste klaslokalen staan digitale schoolborden, maar volgens een meerderheid (58%) benutten leraren de digitale mogelijkheden hiervan onvoldoende. PvdA-Kamerlid Mohandis dient een motie in om de ict-bekwaamheid van leraren op de middelbare school vast te leggen in de wet.

Roep om digitaler onderwijs
Ruim de helft van de scholieren (53%) wil dat er meer digitale middelen worden ingezet in de les. 'Ik heb de indruk dat scholen 10 tot 20 jaar achterlopen op ICT-gebied,' aldus een scholier. Een andere deelnemer geeft aan: 'Bijna altijd wanneer we een (leerzame) film gaan kijken in de klas, is er gezeur met de apperatuur. Uiteindelijk is er een halve les verstreken en dan pas werkt de film.'

Driekwart van de leerlingen zegt dat geen enkele leraar sociale media inzet voor het vak; bij ruim 1 op de 5 (23%) zijn dat één tot twee leraren. Van de leerlingen die een leraar hebben die Twitter gebruikt voor het vak, ervaart een meerderheid dit als toegevoegde waarde.

Motie
Mohandis is van mening dat het effectief gebruik van ict op school bijdraagt aan het streven naar beter én inspirerend onderwijs. Hij noemt als voorbeeld het goed omgaan met een digitaal schoolbord. Volgende week dinsdag wordt er in de Tweede Kamer gestemd over deze motie. Vanmiddag zal de minister al een korte reactie geven op het voorstel.