De leden van CNV Onderwijs hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord CAO-PO 2013. Dit geldt ook voor de andere overlegpartners van het cao-po overleg, zodat de CAO-PO 2013 van kracht zal zijn vanaf 1 januari 2013. CNV Onderwijs en de andere overlegpartners hebben afgesproken dat de CAO-PO 2013 een digitale vorm krijgt en zal worden gepubliceerd op de sites. In de CAO-PO 2013 is in artikel 11.1 lid 1 afgesproken dat de werkgever de werknemer een schriftelijk of elektronisch exemplaar verstrekt, waarbij de werknemer in staat wordt gesteld de CAO-PO 2013 uit te printen. In het tijdperk van laptops en iPads is het zeer de vraag of werknemers dit nog willen doen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het helemaal up-to-date maken van de tekst CAO-PO 2013 op basis van de gemaakte afspraken. Na de ondertekening door de overlegpartners zal de volledige tekst op (onder andere) de site van CNV Onderwijs te vinden zijn.

• De CAO-PO 2013 is een technisch aangepaste cao, waarin aanpassingen op basis van wet- en regelgeving zijn gerealiseerd en tekstuele wijzigingen zijn aangebracht waar dat tot meer duidelijkheid leidt.
• Bovendien zijn de nieuwe onderwerpen van vernieuwing van de CAO-PO in 2014 (staat in de eerste paragraaf van de CAO-PO 2013) en de professionalisering van directieleden (de artikelen 9.6a en 9.6b CAO-PO 2013) toegevoegd.
• Voor het vakantieverlof is aangegeven welk deel van het verlof wettelijke is (zoals bepaald in het Burgerlijk Wetboek; BW) en hoe het samenvallen van vakantieverlof met ziekteverlof is geregeld. Dit is in de CAO-PO 2013 in artikel 8.5 lid 2 te vinden voor de onderwijsondersteuners zonder lesgebonden en/of behandeltaken en voor het overige personeel in artikel 8.2 leden 7 en 8. Aan het totale volume van het vakantieverlof is uiteraard niets gewijzigd.
• Het beëindigen van het dienstverband in verband met het bereiken van de (gewijzigde en nog wijzigende) AOW-pensioengerechtigde leeftijd is ook aangepast. Voor het bijzonder onderwijs is in artikel 3.7 lid 5 CAO-PO 2013 aangegeven dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door het bereiken van de AOW-pensioengerechtigde leeftijd met ingang van de eerste dag van de maand volgend op die waarin de AOW-pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt of de latere datum die men overeenkomt op grond van artikel 3.10 van de CAO-PO 2013. Voor het openbaar onderwijs is ditzelfde voor het eindigen van de aanstelling geregeld in de artikelen 4.7 onder b, 4.10 lid 2 en 4.9 van de CAO-PO 2013.

De komende maanden zal een uitgebreid traject plaatsvinden, waarin leden van de vakbonden en de werkgevers gezamenlijk gaan brainstormen en discussiëren over kansen en vernieuwingen voor het primair onderwijs en de nieuwe CAO-PO 2014. Wij hopen op een grote deelname van leden van CNV Onderwijs. Wij zullen u van dit traject en de bijeenkomsten tijdig op de hoogte stellen. Houd onze site en Bondsbytes dus in de gaten!
Ná de zomer zal het formele overleg worden gestart over de nieuwe CAO-PO 2014, waarbij uw input wordt gebruikt bij de aanpassingen of vernieuwingen van deze cao.

VorigeStaatssecretaris Dekker: 'Scholen beslissen zelf over sluiting en fusie'
VolgendeJonge docenten vaker werkloos
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter