Dit overzicht is een dynamische lijst van zeer zwakke scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, expertisecentra en voortgezet onderwijs.

Het betreft de scholen, afdelingen van scholen of onderwijskundige eenheden die vanaf 1 januari 2003 door de inspectie als zeer zwak zijn beoordeeld. Deze lijst geeft de stand van zaken weer per 1 februari 2013. De lijst wordt in maart geactualiseerd.

Overzicht zeer zwakke basisscholen
Overzicht zeer zwakke scholen speciaal basisonderwijs
Overzicht zeer zwakke scholen voortgezet onderwijs
Overzicht zeer zwakke scholen (voortgezet) speciaal onderwijs en expertisecentra

Een zeer zwakke school is een school die onvoldoende onderwijsresultaten (eindopbrengsten) realiseert en die daarnaast op cruciale onderdelen van het onderwijsleerproces onvoldoende kwaliteit laat zien.

Een school wordt aan dit overzicht toegevoegd wanneer de inspectie de school als zeer zwak heeft beoordeeld, het inspectierapport van het kwaliteitsonderzoek vastgesteld is en het op internet geplaatst is.

In de regel krijgt een school maximaal 2 jaar de tijd de kwaliteit weer op een aanvaardbaar niveau te brengen. Dit betekent dat scholen op de lijst waarvan het rapport al geruime tijd geleden is vastgesteld, al verder gevorderd zijn in het verbeteringsproces. In deze verbeterfase voert de inspectie geïntensiveerd toezicht uit. Tijdens en aan het eind van dit traject van geïntensiveerd toezicht beoordeelt de inspectie de resultaten van de kwaliteitsverbetering bij het tussentijds kwaliteitsonderzoek (TKO) en het afsluitende Onderzoek naar de Kwaliteitsverbetering (OKV).

Een school wordt weer van de lijst verwijderd wanneer de inspectie bij het TKO of OKV heeft vastgesteld dat de school zich voldoende heeft verbeterd, het rapport van dit onderzoek is vastgesteld en op internet is geplaatst.

VorigeOnderwijs besteedt te weinig aandacht aan veiligheid
VolgendeTransformatie schoolbesturen speciaal onderwijs in gang gezet
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter