Het advies van de Onderwijsraad om basisscholen met minder dan honderd leerlingen te sluiten, is bij kleine scholen in verkeerde aarde gevallen. “Dit is een heel slecht voorstel”, zegt Kees Roest, directeur van basisschool Veenhuizerveld in Putten. “De ondergrens van honderd leerlingen is niet realistisch”, stelt directeur Gerhard Bruining van de Sint Jozefschool in het Groningse dorp Wehe-den Hoorn.

Momenteel moeten basisscholen in dunbevolkte gebieden minimaal 23 leerlingen hebben. Volgens de Onderwijsraad, een adviesorgaan voor de regering, is een verhoging van de ondergrens nodig om de kwaliteit in het primair onderwijs te garanderen en het sociale contact van kinderen met leeftijdsgenootjes te bevorderen.

Roest stelt echter dat ook kleine scholen goed onderwijs kunnen bieden. “Veenhuizerveld is daar met zijn 43 leerlingen een goed voorbeeld van. Wij presteren niet minder dan grotere scholen. De onderlinge verbondenheid is in ons dorp bovendien groot. Wij maken onze rol als sociale ontmoetingsplaats voor kinderen dan ook absoluut waar.”

De directeur voorziet een groot probleem voor ouders en kinderen als zijn school straks noodgedwongen dicht zou gaan. “Onze leerlingen wonen nu dicht bij school. Als wij er niet meer zijn, zullen ze zo’n zes kilometer verder moeten reizen en dagelijks een gevaarlijke provinciale weg over moeten steken. Dat is natuurlijk absoluut ongewenst.”

Bruining, directeur van een school met 46 kinderen, vindt het belangrijk dat kleine scholen actief proberen om door middel van samenwerkingsverbanden of fusies te groeien, maar stelt dat de Onderwijsraad doorslaat. “Scholen mogen niet te klein worden. Je moet voorkomen dat je groep 1, 2, 3 en 4 als gevolg van te kleine klassen bij elkaar moet zetten. Zelf hebben we daarom ook besloten om per 1 augustus samen te gaan met OBS De Weerborg. De honderd leerlingen halen we ook dan niet, maar die grens is sowieso moeilijk haalbaar. Er zijn ontzettend veel scholen in onder meer Groningen, Zeeland en Limburg die dan zouden moeten verdwijnen. Dat zou heel veel praktische problemen opleveren.”

VorigeEerste masterclass Bestuurlijk Leiderschap succesvol
VolgendeOnderwijs besteedt te weinig aandacht aan veiligheid
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter