Waar op het gebied van onderwijs in de afgelopen jaren vooral aandacht is geweest voor basisonderwijs (PO), zal dit jaar de aandacht vooral uitgaan naar voortgezet onderwijs (VO). Dat is afgesproken naar aanleiding van het rapport ’Lokale Staat van het Onderwijs 2011-2012’.

Het rapport laat zien dat alle aandacht voor PO, met name als het gaat om zwakke scholen, zijn vruchten heeft afgeworpen. Zo is het aantal zwakke scholen flink afgenomen. Op 1 januari 2011 waren dit er nog 25, een jaar later 12 en inmiddels heeft Almere nog maar 9 zwakke scholen.

Als het gaat om VO schetst het rapport echter een minder positief beeld. Zo liggen de slagingspercentages van havo en vwo met 81 en 79 procent ruim onder het landelijk gemiddelde (85 en 89 procent). Daarnaast is het percentage leerlingen dat in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs havo of vwo doet, 37 procent, een stuk lager dan het landelijke percentage van 45 procent.

Ook is de overgang van basisonderwijs naar voorgezet onderwijs in het jaar 2011-2012 minder soepel verlopen dan voorgaande jaren. De Cito-toets scores zijn weer teruggelopen en liggen onder het landelijk gemiddelde.

Wethouder René Peeters, Sandra van Rijnbach (directeur-bestuurder Bakenscholen) en Ingrid Verheggen (college van bestuur Almeerse Scholen Groep) lichtten gisteren het rapport toe. Zij konden niet ontkennen dat aandacht voor voorgezet onderwijs noodzakelijk is.

,,Er is veel ingezet op zwakke scholen, omdat de urgentie hoog was. Daardoor is er weinig aandacht geweest voor normaal of goed onderwijs’’, aldus Verheggen. ,,Daarom is het belangrijk dat we er nu op gaan letten en investeren. Toch moest het PO minimaal goed zijn, zodat daar niets meer te verwijten valt vanuit het VO.’’

Voor dit jaar zijn er al afspraken gemaakt om een viertal punten te verbeteren, aldus wethouder René Peeters van Onderwijs. ,,Er wordt onderzoek gedaan naar de Cito-toets, deelname aan havo en vwo, op- en afstroom binnen VO en slagingspercentages.’’

VorigeEnthousiaste (oud-)leraren gezocht voor ''De Klas van... '81''
VolgendeEnquête PO-Raad: meerderheid voor toetsing op maat
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter