Als het aan AOb-voorzitter Walter Dresscher ligt, komt staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs in actie bij de invoering van passend onderwijs. Voor veel scholen gaat het te snel. De AOb maakt zich zorgen.

Dat schrijft AOb-voorzitter Walter Dresscher in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs.
Vanaf 1 augustus 2014 moeten scholen zelf een goede plek vinden voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Binnen samenwerkingsverbanden spreken scholen af hoe zij gaan voldoen aan deze nieuwe eis.

Actie
Staatssecretaris Dekker moet in actie komen. Zo moet in kaart worden gebracht hoe het er nu voor staat. ‘Het is zeer divers in hoeverre scholen zowel juridisch als inhoudelijk op orde zijn om passend onderwijs volgens de wet gestalte te geven’, schrijft Dresscher. De AOb pleit al langer voor een gefaseerde invoering.

Ook moeten er worden ingegrepen waar dat nodig is. Dresscher: ‘Samenwerkingsverbanden die juridisch en inhoudelijk nog niet klaar zijn, moeten onder verscherpt toezicht komen van de Onderwijsinspectie.’

Bovendien moeten vakbonden, schoolleiderorganisaties en ouderorganisaties kunnen meepraten over de invoering van passend onderwijs. Dresscher schrijft dat dit één van de adviezen was van de Evaluatiecommissie passend onderwijs (ECPO). ‘Wij vragen de staatssecretaris dit advies ter harte te nemen.’

VorigeTrouw: 'School doet alles om van oudere leraar af te raken'
VolgendeScholen van start met pilot lerarenregister
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter