Jaarlijks vindt onder docenten een Wikiwijs-onderzoek plaats naar gebruik, maken en delen van digitaal lesmateriaal. Dit jaar was er in het onderzoek speciale aandacht voor het onderscheid tussen zowel open als gesloten digitaal lesmateriaal. Met open leermateriaal wordt digitaal materiaal bedoeld dat online vrij beschikbaar is voor (her)gebruik. Het kopiëren, bewerken en verspreiden van deze materialen is onder bepaalde voorwaarden toegestaan.

Belangrijkste conclusie van het onderzoek: het gebruik van open in verhouding tot gesloten digitaal lesmateriaal door docenten is in evenwicht. Het aandeel open lesmateriaal is het hoogst binnen het hoger en wetenschappelijk onderwijs (65%) en het laagst in het primair onderwijs (47%).

Lees meer over het onderzoek