Meer geld, maar ook steeds vaker schulden. Nederlandse jongeren lijken niet voorbereid op een samenleving waarin de financiële wereld steeds ingewikkelder, onoverzichtelijker en grilliger wordt. Om jongeren beter te leren omgaan met geld, heeft Codename Future samen met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een lesproject ontwikkeld. Het project 'Ik en Geld' bestaat uit digitaal lesmateriaal en kan worden ingezet als actieve en praktische aanvulling op de economielessen in het VMBO, HAVO en VWO.

Ik en Geld bestaat uit vijf interactieve en actuele lessen van vijftig minuten waarin jongeren op de computer en klassikaal bewust worden gemaakt van hun gedrag rondom geld. Met thema's als 'Mijn uitgaven' of 'Ik word rijk' wordt aan de leerlingen gevraagd kritisch te kijken naar hun eigen financiële vaardigheden zoals budgetteren en het beheren van je inkomen.

Past binnen bestaande lesmethode

De lessen van Ik en Geld zijn afgestemd op de meest gebruikte economiemethodes voor leerjaar twee en drie van VMBO, HAVO en VWO. Elke les is een afgeronde module zodat docenten alle vrijheid hebben bij het inzetten ervan. De lessen hoeven dus niet achter elkaar gegeven worden, wat als bijkomend voordeel heeft dat het project een prettige afwisseling kan bieden op de theorie.

Bijzondere samenwerking

Het project Ik en Geld is mogelijk gemaakt dankzij De Nederlandse Vereniging van Banken die groot belang hecht aan financiële educatie en op deze manier een verankering in het onderwijs nastreeft. "In de media is veel aandacht voor de schuldenproblematiek onder jongeren. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat jongeren moeite hebben om goed met geld om te gaan," aldus Geeske Steeneken van Codename Future. "Hier ligt wat ons betreft een taak voor het onderwijs; omgaan met geld moet een vaste plek in het klaslokaal krijgen."

Vliegende start

Dat de behoefte onder scholen groot is om aandacht te besteden aan financiële vaardigheden, blijkt uit het aantal aanmeldingen voor de pilot van Ik en Geld, die begin juni start. Ruim zeventig scholen hebben zich in korte tijd aangemeld voor het project.

Einde bericht

Over Codename Future

Codename Future ontwikkelt digitaal lesmateriaal over maatschappelijke onderwerpen voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. De educatief uitgever heeft ruim vijftien jaar ervaring met jongeren binnen en buiten de klas, en weet wat jongeren interesseert en hoe ze graag aangesproken willen worden. Het lesmateriaal van Codename Future motiveert jongeren om zelf aan de slag te gaan met de inhoud en helpt hen beter te presteren op school. De lessen dragen bij aan de ontwikkeling van vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Voor het behalen van optimale leerresultaten maakt Codename Future effectief gebruik van nieuwe media en begeleidt de organisatie docenten en leerlingen tot in de klas. Codename Future werkt in opdracht van ministeries, provincies, profit- en non-profitorganisaties. Meer informatie: www.codenamefuture.nl

Over Nederlandse Vereniging van Banken

Het project Ik en Geld is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Nederlandse Vereniging van Banken, die groot belang hecht aan financiële educatie en op deze manier een verankering in het onderwijs nastreeft. De Nederlandse Vereniging van Banken is woordvoerder namens de bedrijfstak voor onderwerpen die niet op het commerciële vlak van de banken liggen en alle banken gezamenlijk aangaan. Meer informatie: www.nvb.nl

VorigeInschrijving MediaMasters 2012 van start
VolgendeNijmeegse basisschool opent eigen zonnecentrale
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter