Convenant over voor  en vroegschoolse educatie in Hoogezand Sappemeer

Maandag 21 mei 2012 hebben de gemeente Hoogezand-Sappemeer, de schoolbesturen, het bestuur van Timpaan Peuterspeelzalen en de kinderdagverblijven van Timpaan en Prokino een convenant ondertekend over voor- en vroegschoolse educatie (VVE). In dit convenant staan afspraken die ervoor zorgen dat 4-jarigen vanuit de peuterspeelzaal of kinderdagopvang een goede start maken op de basisschool.
De gemeente, schoolbesturen en besturen van peuterspeelzalen en kinderdagopvang zijn wettelijk verplicht om afspraken te maken over de doorgaande leerlijn. Dat houdt in dat 2- en 3-jarigen op de peuterspeelzaal of kinderopvang goed voorbereid moeten worden op de basisschool. In Hoogezand-Sappemeer werken de peuterspeelzalen en basisscholen daarom inhoudelijk samen.

Daarnaast dragen de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven informatie over de ontwikkeling van ieder kind over aan de basisschool, zodat deze meteen op de hoogte is van wat een kind al wel of niet kan. De school sluit dan met haar aanbod hierop aan. Daarmee wordt op lokaal niveau concreet vorm gegeven aan de samenwerking.

Nationale Onderwijsgids

VorigeIs bewijs wel nodig
VolgendeZaterdag 2 juni Dag van de Jeugdtheaterscholen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter