Het begrijpend lezen en de woordenschat van leerlingen die werken met netbooks en Boekie groeien significant harder dan bij andere leerlingen. Dit blijkt uit onderzoek van basisschool De Kolkribbe uit Scheerwolde dat samen met Kennisnet is uitgevoerd in het kader van EXPO 2 (experimenten in het basisonderwijs). Terwijl het begrijpend lezen en de woordenschat toenamen, werd er geen effect gevonden voor de motivatie voor school en een negatief effect voor de intrinsieke motivatie voor woordenschatonderwijs.

Wat is Boekie?

Op Boekie.info maken leerlingen zelf een woordenboek. Bij de woorden die ze online zetten, plaatsen ze een zelfgemaakte tekening, foto of zoeken ze er zelf een afbeelding bij. Ook schrijven de leerlingen zinnen waarin het woord voorkomt en waaruit de betekenis van het woord blijkt. In het experiment van De Kolkribbe werkten de leerlingen aan het woordenboek met een kleine laptop, oftewel een netbook.

Opzet van het experiment

De leerlingen van combinatieklas groep 7/8 werkten allemaal minimaal een half uur per dag op netbooks (kleine, lichte laptops) aan het woordenboek op Boekie. Ze konden ook thuis of op vrije schoolmomenten eraan werken. De controlegroep werd gevormd door een eerder cohort van leerlingen in groep 7 en 8.

Resultaten

De leerlingen die werken met netbooks en boekie.info groeien wat betreft begrijpend lezen significant harder dan de controlegroep. Ook de woordenschat van de leerlingen wordt groter. Er is geen effect gemeten op de motivate voor school en een negatief effect voor de intrinsieke motivatie voor woordenschatonderwijs.

De leerkrachten vinden dat de leerlingen geconcentreerd en met plezier aan Boekie werkten. De meisjes vaak wat meer werk van de tekstuele omschrijvingen maken. Ook de jongens doen hun best, omdat de omschrijving online gepubliceerd wordt.

Meer informatie omtrent dit experiment


• Download dit EXPO2-onderzoek: Van boek naar netbook (PDF)

• Informatie over Boekie.info


Andere relevante links


• Het Kennisnet Dossier Laptops en tablets

• Verzameling blogs: alle brugklasleerlingen een netbook bij Helen Parkhurst in Almere

VorigeMultitalent geen effect op woordenschat en rekenonderwijs wel grotere motivatie leerlingen
VolgendeDigibord draagt bij aan woordenschatontwikkeling
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter