Het online leerlingvolgsysteem Multitalent heeft geen effect gehad op het woordenschat- of rekenonderwijs van PCBS De Levensboom uit Blaricum. Dit blijkt uit onderzoek dat de school samen met Kennisnet heeft uitgevoerd in het kader van EXPO 2 (experimenten in het basisonderwijs). Uit het onderzoek blijkt verder dat de leerlingen die met Multitalent werkten wel een grotere motivatie hadden en met meer plezier werkten.

Multitalent

Multitalent is een uitgebreid online leerlingvolgsysteem dat gebaseerd is op het idee van meervoudige intelligenties. Leerkrachten kunnen in Multitalent individuele beoordelingen van leerlingen invoeren en zo de leerling gericht een bepaalde intelligentie laten oefenen. Ook kiest de leerkracht voor de leerwijze: begrijpen, onthouden, praktisch toepassen of creatief toepassen.

PCBS De Levensboom onderzocht of de inzet van Multitalent voor woordenschatonderwijs en rekenen bijdraagt aan een toename van leerprestaties en motivatie van leerlingen voor deze vakken.

Resultaten

Zowel de experimentele groep die werkte met Multitalent als de controlegroep verbeterden hun leerresultaten tijdens het onderzoek. De leerlingen van de experimentele groep hadden wel een groter cognitief zelfvertrouwen en een betere taakoriëntatie dan de leerlingen van de controlegroep. Uit het onderzoek blijkt verder dat Multitalent geen effect had op de motivatie van de leerlingen voor woordenschat- en rekenonderwijs.

Het is het waard

Directeur Hans Koster concludeert dat zijn school in de toekomst zeker weer met Multitalent aan de slag gaat: De kwaliteit van de instructies is gelijk gebleven, terwijl het werkplezier bij de kinderen is gestegen. Dus als je vraagt: is dat deze investering waard, dan is mijn antwoord ja.

Meer informatie


• Download dit EXPO2-onderzoek: Talentontwikkeling in de klas (PDF)

• Meer informatie over Multitalent

VorigeCito score niet hoger met skoolmates en Rekentuin
VolgendeToename begrijpend lezen en woordenschat met netbooks en Boekie
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter