Tijdens De Maand van de Mediaopvoeding voert Mediawijzer.net campagne om het onderwerp onder de aandacht van de (groot)ouders te brengen. Om het bewustzijn te vergroten initiren we onder andere een onderzoek naar het mediagedrag van 0-6 jarigen en hoe ouders daar mee omgaan in de opvoeding. Om ouders inzicht te geven in hun eigen mediawijsheid en mediaopvoeding komt er op de campagnesite een MQ-test (mediawijsheid test) voor opvoeders te staan.

Bewustzijn belang mediaopvoeding vergroten
Tijdens De Maand van de Mediaopvoeding voert Mediawijzer.net campagne om het onderwerp onder de aandacht van de (groot)ouders te brengen.