Vanaf 16 april 2012 kunnen docenten online samenwerken met collega's bij het maken van leermateriaal. In de nieuwe versie van Wikiwijs - het platform voor het zoeken, gebruiken, maken en delen van open, digitaal leermateriaal - kunnen docenten van po tot en met wo leermateriaal van collega's bewerken, aanvullen en van feedback voorzien. Zo kunnen ze gebruikmaken van elkaars kwaliteiten.

Wens van docenten
Docenten kunnen op Wikiwijs eigen materiaal uploaden, maar ook bestaande leermaterialen combineren tot nieuw leermateriaal. Uit gebruikersonderzoek naar de ervaringen en wensen van docenten voor Wikiwijs bleek dat men graag met andere docenten samen aan leermateriaal wil kunnen werken. Vanaf nu kan dat. Docenten kunnen collega's als co-auteur uitnodigen en zo gebruikmaken van elkaars expertise bij het maken van een les, leermiddel of oefening. Ook is het nu mogelijk om notities bij het leermateriaal achter te laten.

50% van de docenten maakt eigen leermateriaal
Een kwart van al het leermateriaal dat op school gebruikt wordt, is digitaal en bijna de helft van alle docenten maakt zelf digitaal materiaal en wil dit delen, zo blijkt uit de resultaten van het jaarlijkse Wikiwijs onderzoek uit 2011. Door het maken of combineren van digitaal leermateriaal kunnen docenten maatwerk leveren en leerlingen leerstof aanbieden op hun eigen niveau. Tegelijkertijd is het mogelijk om in te spelen op actualiteit en lessen te verrijken met bijvoorbeeld een video of oefening.

Over Wikiwijs
Wikiwijs is in 2009 in opdracht van het ministerie van OCW door de Open Universiteit en Kennisnet ontwikkeld. Op 1 maart 2011 is het programma 'Open leermateriaal in duurzaam perspectief' gestart, waarin het platform de komende jaren wordt doorontwikkeld in nauwe samenwerking met docenten en organisaties in het onderwijsveld.

VorigeOverheid wil techniekonderwijs redden
VolgendeAndre Kuipers en Europese schoolkinderen voeren dezelfde proeven uit
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter