Uit onderzoek blijkt dat verpleegkundigen onvoldoende praktijkkennis opdoen tijdens hun opleiding, zo meldt de website Nursing.nl.
De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) gaf opdracht voor het onderzoek om antwoord te krijgen op de vraag welke competenties een verpleegkundige moet hebben om in een ziekenhuis te functioneren.

De resultaten van het onderzoek laten zien dat verpleegkundigen in opleiding in de regel niet het gewenste niveau hebben. Studenten bezitten vaak onvoldoende kennis over anatomie, fysiologie en pathologie en verpleegkundig rekenen.

Het NVZ hoopt in de nabije toekomst beter samen te werken met onderwijsinstellingen door bijvoorbeeld mee te denken over de lesstof van zowel mbo als hbo-opleidingen.

Nationale Zorggids