Deel ervaring met elkaar tijdens de Expertise Summit

Op 28 maart en 29 maart is het weer zover: de IPON 2012. Op deze onderwijs en ict-vakbeurs kun je je laten informeren op het gebied van digitale leermiddelen, digibord tools, tablets in de klas, 21th century skills, serious gaming, mindmaps, sociale media, cloud computing, schoolbeleid en mobieltjes, mediawijsheid en nog veel meer.

Ervaring en expertise verbinden op de Expertise Summit

Dit jaar wordt voor het eerst de Expertise Summit (op 29 maart) door Kennisnet georganiseerd. Het doel van deze conferentie is om op een laagdrempelige manier ervaring en expertise met elkaar te verbinden. Bezoekers kunnen hun praktijkervaring delen op thema's die spelen in het onderwijsveld. Deze praktijkervaring wordt tijdens de sessies verbonden met de expertise die Kennisnet heeft op deze thema's. Lees verder om de themas te bekijken.Sessie 21st century skills

De snelle technologische ontwikkelingen gaan vooraf aan forse maatschappelijke ontwikkelingen. Bedrijven en samenleving staan niet stil en deze verandering vraagt andere vaardigheden van de nu opgroeiende jeugd. Kennisnet bracht met jongeren en wetenschap de 21st century skills in beeld. Maar welke vaardigheden hebben jouw leerlingen nodig om in de toekomst succesvol te zijn? Hoe raakt dit aan het thema Mediawijsheid? En hoe ga je daar als onderwijs mee om?

Sessie Wat houden ict-bekwaamheidseisen voor leraren in en wat betekenen ze voor uw school?

Ict heeft en krijgt een steeds grotere rol in de maatschappij, ook in het onderwijs. Vaardigheden van leerlingen maar ook van leraren komen in een ander licht te staan. De juiste toepassing en integratie van ict kan een grote meerwaarde hebben in het onderwijs, maar dat vraagt ook vaardigheden van de leraar. Welke kennis, vaardigheden en houding, tezamen competenties of bekwaamheidseisen genoemd, moeten leraren in huis hebben?

Kennisnet schetst als expertisecentrum de kaders aan de hand waarvan (aankomend) leraren zich kunnen (blijven) ontwikkelen en managers en lerarenopleiders kunnen beoordelen en sturen. Dit in afstemming op de algemene bekwaamheidseisen voor leraren van de Onderwijscoöperatie. Benieuwd wat deze eisen inhouden? In deze workshop krijg je de ict bekwaamheidseisen voor leraren en de verdere ontwikkeling hiervan gepresenteerd.

Sessie Benut u de ict-leer-kracht van uw leerlingen?

Leerlingparticipatie versnelt het gebruik van ict op school. Dat is de stelling die centraal staat tijdens deze sessie. Op de meeste scholen staan leerlingen aan het eind van de keten. Ze worden niet betrokken bij de keuze voor en het in gebruik nemen van computers, digiborden en andere hardware. Maar het gonst in het Nederlandse onderwijs: Kennisnet heeft inspirerende voorbeelden voor jou verzameld waarbij scholen leerlingen inzetten en laten participeren in ict-gerelateerde activiteiten. Samen met jou willen we verkennen welke mogelijkheden van leerlingparticipatie jij al benut, nog kunt benutten en wat je kunt leren van de andere aanwezigen.

Sessie Richten van ict, hoe komt u tot de juist ict-investeringen?

De mogelijkheden van ict in het onderwijs zijn legio en de ontwikkelingen gaan snel. Ga je investeren in tablets? In laptops voor alle leerlingen? Of kies je hier bewust niet voor? Het gaat erom dat de onderwijsvisie van jouw instelling centraal staat om te komen tot de juiste, rendabele en afgewogen ict-investeringen.

Richten van ict is een methode die je hierbij kan helpen. Tijdens deze sessie hoor je wat deze methode precies inhoudt. Voorbeelden van SOML (St. Onderwijs Midden-Limburg) en NUOVO (St. openbaar voortgezet onderwijs Utrecht) laten zien hoe Richten van ict in de praktijk eruit kan zien.

Lees meer informatie over het programma en schrijf je in voor de IPON en de Expertise Summit.

VorigeDe privacy oorlog hoe kunnen scholen zich beschermen
VolgendeToneelvoorstelling door studenten voor basisschoolleerlingen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter