Tijdens de uitleg van de leerstof stellen veel docenten hun leerlingen vragen: om een beeld te krijgen of de stof goed begrepen wordt door de leerlingen en om actief leren te stimuleren. Een tool die daarbij uitstekend gebruikt kan worden is GoSoapBox (beschreven in dit blog op 15 november). Met deze tool kan je groepen leerlingen (anoniem) verschillende soorten vragen stellen: polls, discussies en quizzen. Daarnaast kunnen leerlingen ook zelf vragen stellen. Een prachtige tool maar helaas moet je er sinds kort wel voor betalen. Niet heel veel ($ 15 per maand of $ 90 per jaar voor 100 gelijktijdige gebruikers), maar het is wel geld dat op veel scholen niet voorhanden is. Daarom hier een paar alternatieven voor GoSoapBox: gratis tools die je kan gebruiken om groepen leerlingen vragen te stellen, waarbij ze antwoord kunnen geven vanaf een laptop of p.c. of vanaf een mobiel device (telefoon of tablet) zonder dat betaald moet worden voor het versturen van een SMS-bericht.

Een tool die door Willem Karssenberg/Trendmatcher is getest, is Mentimeter. Eenvoudiger dan met Mentimeter stemmen, kan bijna niet. Je voert een vraag in met daarbij de antwoorden die gegeven kunnen worden. Mentimeter geeft je de URL die leerlingen moeten intypen op hun device (laptop, p.c. of mobiel device) om antwoord te kunnen geven.

Poll Everywhere doet precies wat de naam belooft: je maakt er polls mee waar je op kan reageren met elk (mobiel) device waarop je internet hebt. Je kan multiple choice- en open vragen stellen. Na het maken van de vraag, krijg je één of meer codes en de URL van de antwoordenpagina van PollEverywhere. Stel je een multiplechoicevraag, dan krijgt elk antwoord een eigen code en hoeven de leerlingen alleen de code van het antwoord dat ze willen geven in te voeren op die webpagina. Stel je een open vraag, dan moeten de leerlingen op die webpagina de code invullen, gevolgd door hun antwoord. Handig van PollEverywhere is dat je vragen kan groeperen en dat je de gemaakte polls als PowerPoint-dia's kan downloaden zodat je ze in je presentatie kan invoegen. Op de dia staat de vraag, richtlijnen hoe je de vraag moet beantwoorden. Als de antwoorden binnenkomen krijg je live de resultaten te zien. PollEverywhere is gratis zolang je niet meer dan 40 antwoorden krijgt op een vraag.

Urtak is een tool waarmee je ja/nee-vragen kan stellen. Net als Mentimeter werkt het heel eenvoudig (vragen aanmaken en URL geven aan de leerlingen), maar de mogelijkheden zijn beperkt. Een aardige toevoeging is dat leerlingen zelf (ja/nee-)vragen toe kunnen voegen aan een door jou gemaakte Urtak. Daarvoor moeten ze wel een account aanmaken bij Urtak. Wanneer je die vragen goedkeurt, verschijnen ze in jouw Urtak en kan iedereen daarop reageren.

Met Pinnion kan je niet alleen polls maken, maar ook open vragen stellen en leerlingen vragen kan laten beantwoorden op een schaal (zoals bijvoorbeeld bij een stelling: geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stelling: 'Mensen kunnen niet leven zonder dieren'). Bij Pinnion maak je eerst een kanaal aan, en vervolgens plaats je vragen naar keuze in dat kanaal. Je kan in je vragen - beperkt - gebruik maken van afbeeldingen. Je kunt tests/vragen/polls die je maakt met Pinnion live laten beantwoorden via een URL, maar ook, zoals hieronder, embedden in een blog of website.Als je de vragen voorlegt in een 'live-sessie', dan kan je de vragen op dat moment niet wijzigen. Pinnion is nog in een beta. De software heeft nog wat foutjes maar die stoorden mij bij het testen niet. Pinnion is nu nog gratis; ik weet niet of dat zo blijft.

Tools waar ik al eerder over schreef en die je ook kan gebruiken voor het stellen van vragen zijn Socrative (lees hier mijn blogpost) en Tricider (beschreven in deze blogpost). Socrative is nog steeds in beta en (dus) nog gratis, maar het zou me niet verbazen als dat verandert na de betafase. Van Tricider verwacht ik dat het voorlopig gratis blijft. In ruil daarvoor krijg je wel reclame te zien, wat natuurlijk storend kan zijn maar door leerlingen vaak niet eens opgemerkt zal worden.

VorigeFriese eindexamenleerlingen bezoeken Waterschap Groot Salland
VolgendeTweede Kamer gaat voorbij aan zorgen onderwijsveld
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter