De Stichting van het Onderwijs wijst het kabinet namens de onderwijssector er op dat tijdens de onderhandelingen over extra bezuinigingen in het onderwijs de lange termijn niet uit het oog te verliezen. Nederland is in tijden van crisis juist aangewezen op een sterke onderwijsketen, zo meldt de MBO-raad.
De rol van het onderwijs moet niet onderschat worden bij de ontwikkeling van een sterke kenniseconomie, vergroting van de weerbaarheid van (kwetsbare) individuen en versterking van de sociale samenhang binnen onze samenleving. De stichting vestigt in de brief nadrukkelijk de aandacht op de aanpak van de oplopende jeugdwerkloosheid waarin met name het mbo een belangrijke positie inneemt.

De Stichting van het Onderwijs, een samenwerkingsverband van PO-raad, VO-raad, MBO Raad, HBO-raad, VSNU, AOb, AbvaKabo FNV, CNV Onderwijs en CNV Publieke Zaak, heeft zijn oproep in briefvorm ingediend aan de Tweede Kamer, de minister-president en de ministeries van OCW, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken en Financin.

Nationale Onderwijsgids

VorigeRegio Rivierenland kampt met voortijdige schoolverlaters
VolgendeDe win win van een stage
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter