Bijscholing wetenschap en techniek voor basisscholen in Noord Nederland

Binnen de basisscholen in Noord-Nederland bestaat een grote behoefte aan bijscholing voor leerkrachten op het gebied van wetenschap en techniek.
Deze maand heeft het landelijke platform Bta Techniek (www.platformbetatechniek.nl) een bedrag van 1,4 miljoen euro toegekend aan het samenwerkingsverband Wetenschap Techniek Noord-Nederland. Daarmee worden dit jaar 700 leerkrachten en 100 leidinggevenden uit het basisonderwijs geschoold. De Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen is penvoerder.

De landelijke actieplannen Basis voor Presteren' en Leerkracht 2020 - een krachtig beroep' pleiten voor een optimale talentontwikkeling voor kinderen: of het nu gaat om een achterstandsleerling, een gemiddelde leerling of een excellente leerling. Concreet moeten deze plannen ertoe leiden dat in 2016 de leerprestaties van kinderen op alle basisscholen aantoonbaar omhoog zijn gegaan.

In het noorden hebben een aantal partners een regionaal actieplan ingediend, waarin het stimuleren van talent en excellentie bij leerlingen n leerkrachten centraal staat. In het plan zijn als werkvorm een aantal arrangementen ontwikkeld, waarin het professionaliseren van hele schoolteams centraal staat.

Dat stimuleert informele, spontane uitwisseling van ideen binnen een team en versterkt de band. Daarnaast wordt genvesteerd in scholenbezoek en de oprichting van een duurzaam Kennisnetwerk Excellentie, WetenschapTechniek. Vorig jaar is tijdens een pilotprogramma al veel ervaring opgedaan met scholing van leerkrachten.

Nationale Onderwijsgids

VorigeIct bekwaamheidseisen voor leerkrachten
VolgendeHanzeXperience 2012 maak kennis met hbo studie
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter