Het mbo in Arnhem en omstreken heeft het verzuimbeleid hoger op de agenda staan en meldt dit eerder en vaker. Dat komt mede door drie regionaal werkende kwalificatieplicht-medewerkers die sinds 2008 speciaal voor het mbo zijn ingezet.
In het schooljaar 2010-2011 werd vanuit het mbo 83 keer vaker melding gemaakt van verzuim dan het schooljaar ervoor. Het aantal verzuimmeldingen van het basisonderwijs, vmbo en havo/vwo is nagenoeg gelijk gebleven. Dat blijkt uit het jaarverslag van de afdeling Leerlingzaken dat de gemeente Arnhem deze week presenteerde.

Het werk van de afdeling Leerlingzaken is gericht op preventie en op handhaving. Om verzuim te voorkomen organiseert de afdeling onder andere spreekuren op scholen, en nemen leerplichtambtenaren deel aan zogeheten Zorg Advies Teams op scholen. Daarnaast controleert de afdeling de verzuimadministratie van scholen en adviseren leerplichtambtenaren de leidinggevenden. Afgelopen jaar werd een begin gemaakt met het aanleggen van een schooldossier voor elke school.

Nationale Onderwijsgids

VorigeOnderwijsbonden staken op 6 maart
VolgendeBewegen met behulp van het digibord
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter