De gezamenlijke onderwijsvakbonden, waaronder de AVS, hebben leden werkzaam in het primair, voortgezet, speciaal onderwijs en mbo opgeroepen om op 6 maart te gaan staken tegen het voornemen van minister Van Bijsterveldt om 300 miljoen euro te bezuinigen op passend onderwijs. De stakingsbijeenkomst vindt plaats in de Amsterdam Arena, op de dag dat het wetsvoorstel in de Tweede Kamer wordt behandeld.
De vakbonden menen dat de bezuinigingsmaatregel zeer nadelige gevolgen zal hebben voor de kwaliteit van het onderwijs. Bovendien zal het leiden tot veel ontslagen, een hogere werkdruk voor het achterblijvende personeel en minder tijd voor elke individuele leerling. Het onderwijs doet een ultiem beroep op de Tweede Kamer om af te zien van deze desastreuze maatregel en duizenden mensen voor het onderwijs te behouden.

De onderwijsvakbonden AVS, AOb, CNVO, Abvakabo- FNV en FvOv zijn eensgezind over het doel van de actie. Allen zijn overtuigd van het nut om zorgleerlingen zoveel mogelijk op te vangen in het reguliere onderwijs, maar voorzien grote nadelige gevolgen voor de kwaliteit als de invoering van passend onderwijs gepaard moet gaan met 300 miljoen euro aan bezuinigingen.

Daardoor komen kinderen in grotere klassen terecht en kunnen leerlingen die kunnen meekomen - mits ze extra aandacht krijgen - vaak alleen nog een beroep doen op de leerkracht voor de klas. Die komt daardoor in een spagaat: hij of zij zal er alles aan doen om iedereen te helpen, maar meer tijd voor een zorgleerling betekent minder tijd voor de anderen. In een land dat terecht hoge eisen stelt aan onderwijs kan dit alleen maar leiden tot voortschrijdend inzicht: de bezuiniging met van tafel, vinden de bonden.

Nationale Onderwijsgids

VorigeVerkeersplan door leerlingen opgesteld
VolgendeSchoolverzuim op mbo beter in beeld
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter