Innovatieregeling Pabos tonen hun innovatiekracht

Het bruist van de innovatieve ideeën bij pabo's in Nederland. Overal poppen nieuwe initiatieven op en denkt men na over vernieuwende vormen van onderwijs, ondersteund met ict. Zo heeft de HAN een jaar geleden het Ixperium geopend. Hier bedenken en onderzoeken (aankomend) leraren, aan de hand van vragen uit de praktijk, leerprocessen met behulp van ict. Een ander voorbeeld van een duurzaam innovatietraject is het Leren van de Toekomst. In dit project geeft Hogeschool Iselinge in samenwerking met Kennisnet vorm aan de toekomstige leeromgeving op de Pabo.

Innovatieregeling pabo's

Niet alleen bij de HAN en Iselinge ziet men kansen om met behulp van ict onderwijsdoelen efficiënter of effectiever te bereiken. Om de innovatiekracht bij de pabo's te ondersteunen heeft Kennisnet in september een innovatieregeling uitgezet. Met deze Innovatieregeling krijgen pabo's de kans nieuwe ideeën uit te proberen. Ideeën waarbij (innovatieve) ict-toepassingen en technologie didactisch worden ingezet om een vooraf vastgesteld onderwijsdoel efficiënter of effectiever te bereiken. In reactie op de regeling hebben zestien Hogescholen één of meerdere projectvoorstellen ingediend waarvan negen projecten zijn geselecteerd voor ondersteuning vanuit Kennisnet.

Didactische trend: betrokkenheid en reflectie

Wat opvalt in de aanvragen is dat ict vaak wordt ingezet om pabostudenten te motiveren en de betrokkenheid bij het leerproces te vergroten. Zo verwacht het Marnix College door middel van flipping the classroom het vak Nederlands aantrekkelijker te maken voor de studenten.

De nieuwste Pabo zoekt naar een nieuwe vorm van het digitaal portfolio. Een voorbeeld hiervan is digifemke.nl. Hierin is niet alleen het eindproduct dat de student oplevert van belang, maar ook de wijze waarop de student zich profileert en op eigen groei reflecteert.

Technologische trend: van tablets tot drones

In de meeste projecten is een tablet de basistechnologie. Door de toegang tot educatieve apps en verschillende functionaliteiten zoals een camera kiezen veel instellingen voor het inzetten van een tablet. De Katholieke pabo Zwolle onderzoekt in welke mate adaptief onderwijs ondersteund kan worden door de vorderingen van de leerlingen live weer te geven.

Maar er wordt ook met andere technologieën geëxperimenteerd. Pabo Arnhem zet drones in om studenten bewust te maken van de verschillende perspectieven die worden behandeld in kunstonderwijs. De verwachting is dat studenten zelf luchtfoto's kunnen maken met een drone, die wordt bestuurd via een tablet.

De pabodocent centraal

In de meeste projecten verkennen pabostudenten de mogelijkheden van didactische inzet van ict en spelen de opleidingsdocenten een ondersteunende rol. Bij Windesheim Flevoland gaan de opleidingsdocenten zelf aan de slag met ict in hun les. Door middel van screencastsoftware geven docenten feedback op professionaliseringsvraagstukken van studenten. Studenten registreren specifieke situaties op video en de docent geeft in het filmpje mondeling feedback op het gedrag van de student. De veronderstelling is dat deze 'directe' feedback tot een beter leerrendement leidt.

Aan de slag!

De geselecteerde instellingen zijn momenteel bezig met het voorbereiden van de experimenten die in de eerste helft van 2013 worden uitgevoerd. De basis voor een goed project staat. De experimenten zijn innovatief en streven een helder onderwijsdoel na. De verwachte effecten van ict op het onderwijsdoel zijn goed beschreven en vaak onderbouwd op basis van eerdere onderzoeksresultaten. In juli 2013 worden de resultaten van alle projecten in use cases opgeleverd. Met deze informatie en geleerde lessen kunnen andere instellingen aan de slag.

Tot die tijd houden we je op de hoogte en interviewen we iedere maand een projectleider van 1 van de projecten.

VorigeBrainstorm met ons mee op TEDxYouthAms
VolgendeOnderwijscafe Het onderwijs wil ruimte en vertrouwen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter