Eerder dit jaar hebben we via Stem van het Onderwijs de mogelijkheid gegeven om onderwijsvraagstukken aan te leveren waarvan jullie vonden dat Kennisnet Innovatie daar mee aan de slag moest gaan. In deze blog zetten we uiteen wat we met de vraagstukken gaan doen. Bij elk vraagstuk hebben we ook intern gekeken of er trajecten waren waarop het vraagstuk al aan sloot. Of blijkt dat er voor sommige vraagstukken al aanbod is.

Oorspronkelijk was de opzet dat we met de top 3 van vraagstukken aan de slag zouden gaan. Een aantal vraagstukken gaan we echter niet oppakken. Niet omdat we dat niet willen, maar omdat ze ergens anders bij Kennisnet beter op hun plek zijn en al opgepakt worden in een traject. We hebben daarom nu naar de top 5 gekeken van vraagstukken, en nemen jullie in deze post mee in onze overwegingen.

1. Hoe kan ik een digitale leerrouteplanner ontwikkelen als leidraad bij zelfstandig leren

Voor dit winnende vraagstuk komt binnenkort een bijeenkomst waarin we oplossingen proberen te ontwerpen voor dit probleem. We zien aansluiting bij dit thema voor onderwerpen als PLE's (Personal Learning Environment), flipped classroom/flipped mastery en Learning Analytics. Tijdens de bijeenkomst proberen we een oplossing die op korte termijn (met middelen van nu) te realiseren is, en een oplossing die in de toekomst zou kunnen maar nog niet direct realiseerbaar is. De uitkomsten delen we ook weer met het onderwijsveld.

Interesse om aan dit vraagstuk mee te werken in een bijeenkomst? Reageer dan op dit blogbericht of stuur een mailtje naar w.vanbruggen@kennisnet.nl. De bijeenkomst zal waarschijnlijk begin november plaats vinden.

2. Op welke manier(en) kan digitale begeleiding van cursisten voldoen aan eisen die door inspectie gesteld worden aan begeleide onderwijstijd?

Voor dit vraagstuk gaan we geen bijeenkomst organiseren, maar verwijzen we graag naar een website en traject dat sinds kort gelanceerd is. Op onderwijstijd.kennisnet.nl zijn de huidige definities van onderwijstijd (en andere termen) te vinden, en zijn er casussen van bestaande trajecten te vinden. Ook is er de mogelijkheid om casussen in te dienen die dan beoordeeld kunnen worden in hoeverre deze voldoen aan de gestelde eisen. Eventueel worden casussen ook voorgelegd aan de Inspectie van het Onderwijs en het ministerie van OCW.

3. Flip the classroom

Het concept van de flipped classroom is op dit een onderwerp dat veel ter sprake komt. Het voorbeeld van de Khan Academy zien wij als een voorbeeld van een volgende stap van de flipped classroom, namelijk de relatie tot Learning Analytics. Zeker het Flipped Mastery model, dat nog iets verder gaat dan de flipped classroom probeert zoveel mogelijk in te spelen op differentiëren. In een serie van bloginterviews willen we inzicht geven in de relatie tussen deze twee ontwikkelingen.

Diverse partijen zijn op dit moment bezig om o.a. Khan Academy naar een voor Nederland nog beter bruikbaar niveau te krijgen. We verwijzen dan ook graag door naar deze initiatieven voor een ieder die zich daarbij wil aansluiten. Zie daarvoor de onlangs gelanceerde site fliptheclassroom.kennisnet.nl

4. (Hoe) kan gamification zorgen voor meer betrokkenheid in het onderwijsproces?

Dit vraagstuk sluit sterk aan op de hackathon die we rondom dit onderwerp organiseren. De personen die dit vraagstuk hebben ingediend en daardoor hebben gestemd, en contactgegevens hebben achtergelaten, zijn doorgegeven aan de organisatie van deze hackathon. Op dit blog verschijnen binnenkort de resultaten uit deze bijeenkomst.

5. Hoe deskundigheid t.a.v. blended learning snel op te bouwen?

Op dit vraagstuk blijkt bij verschillende partijen al expertise te zijn en soms ook al producten/diensten op de markt. We gaan dit vraagstuk dan ook niet oppakken middels een ontwerpbijeenkomst, maar gaan we een serie aan blogs maken waarin we een aantal mensen aan het woord laten die rondom dit thema expertise hebben opgebouwd. Zo hopen we voor iedereen die interesse heeft in dit vraagstuk informatie te kunnen geven die ze zelf verder kunnen gebruiken.

Iedereen die een vraagstuk heeft ingezonden en zijn/haar stem heeft laten horen willen we bedanken voor de input! De vraagstukken die niet als hoogste zijn geëindigd leveren ons ook weer meer input wat in het onderwijsveld leeft rondom ict en onderwijs.

VorigeTop 5 es van TEDxAmsterdam Education
VolgendeVerse gamification ideeen in de maak
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter