VSO Nederland ontwikkelt samen met het Koning Willem I College en ROC Midden-Nederland een nieuw ROC-curriculum "Wereldburgerschap". Deze lessenseries vergroten het bewustzijn over armoede en ontwikkeling in de wereld. Dit is de eerste keer dat bewustzijn specifiek bij ROC-studenten wordt gestimuleerd. Woensdag 1 februari vertrekken de eerste zes studenten op stage naar Kenia.

Specifiek ROC-studenten als doelgroep

Voor de ROC-student bestaan er nog maar weinig aansprekende, relevante en structurele programma's om wereldburgerschap te bevorderen. Bestaande platforms, zoals van Worldconnectors, Oxfam Novib richten zich niet op de ROC-studenten. VSO, het Koning Willem I College en ROC Midden-Nederland zien daarom extra potentie om vakinhoudelijke deskundigheid te verbinden aan die van burgerschap over de grenzen.

Curriculum "Wereldburgerschap"

Door de samenwerking wordt er een volwaardig curriculum ontwikkeld, met financiële ondersteuning van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Studenten worden vroeg en actief betrokken bij internationale samenwerking, zowel in theorie als in praktijk. Peter van Amelsfoort, projectleider vanuit het Koning Willem I College: "We verwachten dat over drie jaar zo'n 8.000 ROC-studenten en hun achterban inzicht hebben in de wereldwijde problemen en dat zij handvatten hebben om zelf een bijdrage te leveren aan een betere wereld, met minder armoede, milieuproblemen en onrechtvaardigheid. We streven er naar dat onze studenten het belang inzien om op deze terreinen actief te zijn. Deelname aan dit project biedt het Koning Willem I College de mogelijkheid wereldburgerschap te verankeren. Wij werken met VSO Nederland samen omdat deze organisatie met grote deskundigheid zeer actief is in dat wat wij nastreven: bewustwording van de wereld, ver weg en dichtbij."

Eerste studenten op stage

Onderdeel van het programma is dat de komende vier jaar 30 studenten een stage van drie maanden in Kenia of de Filipijnen volgen. Op woensdag 1 februari vertrekt de eerste groep naar Kenia. Zes studenten zullen werken in opvanghuizen voor weeskinderen en kinderen die om een bepaalde reden (even) niet thuis kunnen wonen. Zij zullen kinderen verzorgen en activiteiten uitvoeren zoals huiswerkbegeleiding, sporten en spel. Ook zullen ze sociaal-maatschappelijke begeleiding bieden, bijvoorbeeld bij de terugkeer naar huis. De stageplaatsen in en rond Malindi (zuidkust van Kenia) zijn goed voorbereid op hun komst en zien uit naar de frisse inbreng van de Nederlandse studenten.

Na terugkomst van hun stage zullen de studenten 'ambassadeurs' zijn voor wereldburgerschap. Verder organiseren de twee ROC's ieder jaar een groot evenement met als centrale thema de actieve rol die de studenten kunnen spelen om een bijdrage te leveren aan een meer rechtvaardige wereld.

VorigeMeer kans op debuteren voor schrijvende jongeren
VolgendePolitieke Barometer Onderwijs geen enkel draagvlak meer voor Van Bijsterveldt
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter