Persbericht - 30 januari 2012
CDA, VVD en PvdA (electoraal) de grote verliezers
D66 en SP de partijen met de beste onderwijsplannen, VVD en PVV de partijen met de slechtste onderwijsplannen

Leraren en directeuren in het basis- en voortgezet onderwijs hebben geen enkel vertrouwen meer in hun minister Marja van Bijsterveldt.
Het vertrouwen in de minister laat sinds haar aantreden een scherpe daling zien: van de leraren en directeuren in het voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo) heeft momenteel nog maar 6% vertrouwen in de minister terwijl dat bij haar aantreden in oktober 2010 nog 44% was. In het basisonderwijs zien we eenzelfde scherpe daling: van 72% in oktober 2010 naar 20% in 2012. Twee partijen profileren zich sterk als 'onderwijspartij': veel leraren en schooldirecteuren vinden dat D66 of de SP de partij is met de beste onderwijsplannen. De VVD en PVV profileren zich juist als 'partijen met de slechtste onderwijsplannen', in het kielzog gevolgd door het CDA.

Dat blijkt uit een representatief onderzoek dat in het kader van de Politieke Barometer Onderwijs in de week van 23 “ 27 januari 2012 is uitgevoerd. Aan het onderzoek namen 1.377 leraren en directeuren uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs deel. Het onderzoek is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek, een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Sterke daling vertrouwen in het kabinet, nog sterkere daling vertrouwen in minister
In zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs hebben leraren en directeuren weinig vertrouwen in het kabinet Rutte. In het basisonderwijs heeft 49% (enig) vertrouwen in het kabinet (dit was in oktober 2010 67%). In het voortgezet onderwijs is het percentage beduidend lager: 23% (oktober 2010: 47%).
Het vertrouwen dat leraren en directeuren in het onderwijs hebben in de minister Van Bijsterveldt sinds haar aantreden in oktober 2010 nog scherper gedaald. Van de leraren en directeuren in het voortgezet onderwijs heeft momenteel nog slechts 6% vertrouwen in de minister terwijl dat bij haar aantreden in oktober 2010 nog 44% was. Maar liefst 94% geeft aan geen vertrouwen meer in de minister te hebben (oktober 2010: 52%).
Leerkrachten en directeuren in het basisonderwijs zijn iets milder, maar ook onder deze groep zien we een sterke daling: 20% heeft vertrouwen in de minister (was oktober 2010 nog 72%), 78% heeft geen vertrouwen meer in haar (oktober 2010: 18%).

D66 de partij met de beste onderwijsplannen, SP in de lift
D66 is volgens veel leerkrachten en directeuren van alle politieke partijen de partij met de beste onderwijsplannen: in het basisonderwijs vindt 21% dat en in het voortgezet onderwijs zelfs 38%. D66 stabiliseert op dit punt haar positie in vergelijking met de vorige Politieke Barometer Onderwijs (september 2011). SP is de opkomende partij: 19% van de leerkrachten en directeuren in het basisonderwijs vindt de SP de partij met de beste onderwijsplannen (was in september 2011 nog 8%), in het voortgezet onderwijs vindt 17% dat (was in september 2011 nog 9%).
De VVD en de PVV zijn in de ogen van leraren en schooldirecteuren de partijen met de slechtste plannen voor het onderwijs. Zowel in het basisonderwijs (25%) als in het voortgezet onderwijs (eveneens 25%) vindt een grote groep leraren en directeuren dat de VVD van alle partijen de slechtste plannen heeft voor het basis- en voortgezet onderwijs. De PVV scoort met name in het voortgezet onderwijs slecht in de ogen van de leerkrachten en directeuren: 29% vindt de PVV de partij met de slechtste onderwijsplannen.

Niet alle beleidsvoornemens/-maatregelen vallen in slechte aarde
De leraren en directeuren zijn over een aantal beleidsvoornemens/genomen maatregelen positief: de meerderheid (59%: zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs) vindt dat de 'invoering van de referentieniveaus taal en rekenen' (gericht op het versterken van het taal- en rekenonderwijs) bijdraagt aan beter onderwijs. Ook over de intentie van Van Bijsterveldt om 'de ouderbetrokkenheid te vergroten om daarmee de prestaties van leerlingen te vergroten' is met name het basisonderwijs positief (53% vindt dat dit zou bijdragen aan beter onderwijs).
Over het 'creëren van meer loopbaanmogelijkheden voor leraren (versterking van de functiemix)' zijn de meningen verdeeld: ongeveer de helft vindt dat dit geen bijdrage levert aan beter onderwijs (basisonderwijs: 52%, voortgezet onderwijs: 49%), maar ook een grote groep vindt dat dit wel bijdraagt aan beter onderwijs (resp. 29% en 38%).

VVD, CDA en PvdA electoraal de grote verliezers
VVD, CDA en de PvdA verliezen in sterke mate aanhang onder leraren en directeuren in zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.
Als het bijvoorbeeld aan de leraren en directeuren in het voortgezet onderwijs zou liggen, zou het CDA met 4 zetels in de Tweede Kamer terugkeren, de VVD met 11 en de PvdA met 27 zetels (en dat is weinig voor een partij die van oudsher veel kiezers in het onderwijs heeft). Grote winnaars zijn D66 (zou met 41 zetels in de kamer terugkeren) en de SP (36 zetels).

Onderzoeksrapportage downloaden: www.duo-onderwijsonderzoek.nl

VorigeROC studenten worden wereldburgers
VolgendeSchrijfwedstrijd Write Now van start
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter