CPS sluit samenwerkingsovereenkomst met PTA

Het thema 'ouderbetrokkenheid' is in Nederland in opkomst. Uit onderzoek blijkt dat goede ouderbetrokkenheid leidt tot betere leerresultaten van de leerling. CPS Onderwijsontwikkeling en advies ziet daarin volop reden om scholen en ouders bewuster te maken van het belang van goede ouderbetrokkenheid.
In de VS is al veel ervaring opgedaan met ouderbetrokkenheid. Er is onderzoek geweest naar de effecten op de leerresulaten van leerlingen en er zijn middelen ontwikkeld om samenwerking tussen school en ouders effectief vorm te geven.

Een centrale rol hierbij speelt de National Parent Teacher Association (PTA), die al meer dan 100 jaar bestaat. CPS heeft door een zogenaamd 'memorandum of understanding' de mogelijkheid de kennis en middelen die door de PTA zijn ontwikkeld te vertalen naar het Nederlandse onderwijsveld.

Peter de Vries, CPS consultant en bestuurslid van de Nederlandse stichting Leraar Leerling Ouder (LLO), wijst op het belang van deze overeenkomst: "Scholen kunnen nu aan de slag met middelen die een bewezen positief effect hebben op de ontwikkeling n de leerprestaties van kinderen. Dat is goed voor de leerling van nu en de samenleving van morgen."

De PTA heeft een aantal standaarden ontwikkeld waaraan scholen zichzelf kunnen toetsen. De standaarden creren heldere en concrete verwachtingen tussen scholen en ouders. Verwachtingen die ertoe leiden dat school en ouders elkaar actief opzoeken om samen te werken in het belang van leerlingen.

De standaarden bieden input voor het ontwikkelen van een visie op ouderbetrokkenheid, inhoud voor een beleidsplan om ouderbetrokkenheid vorm te geven en een mooie leidraad om een onderwijsovereenkomst tussen school en ouders (ook wel oudercontract genoemd) op te stellen.

Nationale Onderwijsgids

VorigeRekenen taal en citotoets oefenen
VolgendeMeer grip op schoolverzuim
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter