Meer grip op schoolverzuim

In het afgelopen schooljaar 2010-2011 heeft de verstevigde aanpak rondom verzuim meer aandacht gekregen binnen de scholen. Er zijn meer scholen geweest die meer hebben gemeld, waardoor de gemeente Hardenberg meer leerlingen in behandeling heeft gehad. Dit blijkt uit het jaarverslag van het team leerplicht RMC van de gemeente Hardenberg.
De gemeente Hardenberg heeft afgelopen schooljaar weer flink ingezet op de aanpak schoolverzuim, omdat de gemeente het belangrijk vindt dat jongeren een startkwalificatie behalen. Het behalen van een startkwalificatie (diploma havo/vwo of mbo-niveau 2) is een belangrijk doel van de Leerplichtwet en de wet RMC (Regionale Meld- en Cordinatiefunctie). Een startkwalificatie en een afgeronde opleiding vergroten de flexibiliteit van werknemers en hun kansen op de arbeidsmarkt.

Aanpak schoolverzuim
De verstevigde aanpak rondom verzuim krijgt meer de aandacht binnen de scholen waardoor de gemeente Hardenberg meer leerlingen in behandeling heeft gehad. Er zijn ook scholen waarvan geen meldingen worden ontvangen. Komend schooljaar zal de gemeente Hardenberg actief optreden naar deze scholen.

Projecten
De gemeente Hardenberg heeft de jongeren van 18-27 jaar zonder een startkwalificatie goed in beeld. Echter is er een groep aanwezig die niet naar school gaat en niet lijkt te participeren op de arbeidsmarkt. Deze kwetsbare jongeren worden op projectbasis benaderd met als doel hen te stimuleren aan het werk te gaan met eigen problematiek om zo een stap te kunnen zetten naar school en/of werk.

De gemeente Hardenberg heeft het afgelopen jaar ingezet op de uitvoering van verschillende projecten, zoals Jobklasse, Wij gaan ervoor' en Jonca. Ook de komende tijd blijft de gemeente hierin investeren. Uit de praktijk blijkt dat er regelmatig sprake is van meervoudige problematiek.

Dit is de reden waarom de gemeente Hardenberg samen met diverse lokale partijen uit de regio, op de gebieden van onderwijs, arbeidsmarkt en hulpverlening, begin 2012 start met een drietal projecten welke gericht zijn op terugkeer naar onderwijs en arbeidsmarkt met eventueel als tussenstap, gerichte hulpverlening.

Nationale Onderwijsgids

VorigeCPS sluit samenwerkingsovereenkomst met PTA
VolgendeHotels worden overgenomen door deltionstudenten
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter