De Tweede Kamer is onlangs akkoord gegaan met het gebruik van het persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens m.b.t. het Elektronisch Leerdossier. In de discussie speelde de waarborging van de privacy een grote rol.

Daarnaast is ook rekening gehouden met de effectiviteit, impact op de privacy van de betrokkenen, controle, toezicht en evaluatie. Er komt ook duidelijkheid over of scholen gegevens kunnen opvragen bij het BRON (Basisregister Onderwijs). Voor het gebruik van leerlingen die ambulant begeleid worden wordt een digitaal overstapdossier in het leven geroepen. Bij de uitvoering van dit alles worden de PO-raad en de VO-raad nauw betrokken.

Bron: AVS.nl

VorigeMinister van Bijsterveldt opent MBO schooljaar in Rotterdam
VolgendeHoe krijg ik wereldburgerschap in mijn onderwijs
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter